21 Eylül, 2018 - Cuma İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME ENSTİTÜSÜ BAŞKANLIĞI
İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü(İSGGM) 2010 yılından bu yana İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT)’nın Ankara şubesi İslam Ülkeleri İstatistik Ekonomik Sosyal Araştırma ve Eğitim Merkezi (SESRIC) ile işbirliği yapmaktadır. İSGGM ve SESRIC’in girişimiyle İİT’nin üyesi 57 ülke arasında iş sağlığı ve güvenliği(İSG) alanında işbirliğini geliştirmek; tecrübe, bilgi ve iyi uygulama örneklerinin paylaşımını sağlamak, üye ülkeler arsında ikili ve çoklu projeler yapmak ve konuya ilişkin farkındalığı artırmak amacıyla İslam İşbirliği Teşkilatı İş Sağlığı ve Güvenliği Ağı (OIC-OSHNET) adı altında faaliyetler yürütülmektedir.Bu bağlamda,“ikili ve çoklu projelerin desteklenmesi” konusu başlığında, Moritanya ilgili kurumunun(ONMT) İSG kapasite gelişimi için teknik destek ve eğitim, iş hijyeni ve iş sağlığı laboratuvarlarının ve İSG mevzuatı alt yapısının geliştirilmesini de içine alan “Moritanya'da İş Sağlığı ve Güvenliğinin Geliştirilmesi Projesi” kapsamında Laboratuvara alınacak cihazların taslak şartnamesini taraflarla (TİKA, SESRİC ve ONMT) nihayete erdirmek ve alınacak cihazların yerleştirileceği laboratuvar inşaatını yerinde incelemek için 18-21 Haziran 2018 tarihlerinde Moritanya’ya ziyaret gerçekleştirilmiştir.


© 2018 - | T.C. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı
Emek Mahallesi 17. Cadde No:13 Pk: 06520 Emek / ANKARA