21 Eylül, 2018 - Cuma İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME ENSTİTÜSÜ BAŞKANLIĞI
İş Hijyenistleri Derneği (İHİDER) tarafından, Dokuz Eylül Üniversitesi İş Sağlığı Araştırma ve Uygulama Merkezi (ISAMER), OSHNET Okulu ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı İş Sağlığı ve Güvenliği Araştırma ve Geliştirme Enstitüsü Başkanlığı (ISGÜM) desteği ile İzmir’de Uluslararası İş Hijyeni Çalıştayı  düzenlendi. Çalıştayda sabah oturumlarında Dünya İş Hijyenistleri Derneği (IOHA) başkanı Andrea Hiddinga, İtalyan İş Hijyenistleri Derneği’nden Sergio Luzzi, ve Hollanda İş Hijynenistleri Derneği’nden (NiVA) Remko Houba dünya örnekleri ile iş hijyeni organizasyonu, hizmet ve eğitim standartları konularında sunumlarını gerçekleştirdi. Öğleden sonraki oturumlarda Türkiye’de mevcut durum İş Sağlığı ve Güvenliği Araştırma ve Geliştirme Enstitüsü Başkan Yardımcısı Uğur Öztürk ve Sağlık Bakanlığı Daire Başkanı Ahmet Özlü tarafından sunuldu. Çalıştay katılımcıların değerlendirilmesi ve model geliştirme oturumu ile sonlandı.

 


© 2018 - | T.C. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı
Emek Mahallesi 17. Cadde No:13 Pk: 06520 Emek / ANKARA