14 Ağustos, 2018 - Salı İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME ENSTİTÜSÜ BAŞKANLIĞI
 

Genel Müdürlüğümüz, iş sağlığı ve güvenliği konularında ulusal ve uluslararası düzeyde kurum ve kuruluşlarla işbirliği ve koordinasyon içinde projeler geliştirmekte, eğitim,  çalıştay, seminer vb. faaliyetler düzenlemektedir.

Bu minvalde, İş Sağlığı ve Güvenliği Ağı (OIC-OSHNET) projesi ile İslam İşbirliği Teşkilatına (İİT) üye olan ülkelerde iş sağlığı ve güvenliği alanında farkındalık oluşturmak ve üye ülkeler arasında ortak bir ağ kurarak bu alandaki işbirliğini sağlamaktır.  İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğümüzce sekretaryası üstlenilen bu uluslararası ağ projesi İslam Ülkeleri İstatistik, Ekonomik, Sosyal Araştırma ve Eğitim Merkezi (SESRIC) ile 2009 yılından beri işbirliği içinde yürütülmektedir.

Her geçen gün artan faaliyetlerin sistematik bir şekilde gerçekleştirilmesi ihtiyacı gereği, şubat ayında Cidde’de gerçekleştirilmiş olan IV. İİT Çalışma Bakanları Toplantısında Türkiye’nin teklifi ile İİT İş Sağlığı ve Güvenliği Merkezi’nin Ankara'da kurulmasına karar verilmiştir.

Genel Müdürlüğümüzün koordinasyonunda 11-13 Nisan 2018 tarihleri arasında İİT üye ülkelerindeki İSG durumunun ortaya koyulduğu Kıdemli Uzmanlar Toplantısı düzenlenmiştir. Toplantıya İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürü Op.Dr.Orhan KOÇ, İSGÜM Başkan Vekili Erol TEKÇE ile birlikte Türkiye’nin ev sahipliğinde 16 İİT Üye Ülkesinden uzmanlar katılmıştır. Kurulması hedeflenen İİT İSG Merkezinin vizyon, misyon ve öncelikli faaliyetleri hakkında görüş alışverişi yapılmış, üye ülkelerin sahip olduğu tecrübe, sorunlar ve uzmanlıklar paylaşılmış, daha önceden belirlenmiş 6 sektörde Üye Ülkelerde mevcut durumunun değerlendirileceği bir de çalıştay düzenlenmiştir.

Açılış konuşmalarında Sayın KOÇ, “Bu toplantıda alınan kararların İSG Ağının önümüzdeki dönemlerdeki eylem planlarına kaynak olacağını belirten Koç, toplantının temasının ülkelerin İSG açısından analiz edilmesi, ülkelerin birbirlerinin ihtiyaçlarına hangi açıdan yardım edebileceklerinin irdelenmesi olduğunu belirtmiştir.

Oldukça verimli geçen toplantı neticesinde, katılımcı ülkelerin bilgi ve tecrübe alışverişine devam etmesi ve işbirliklerinin farklı alanlara yayılarak arttırılması beklenmektedir.


© 2018 - | T.C. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı
Emek Mahallesi 17. Cadde No:13 Pk: 06520 Emek / ANKARA