25 Mayıs, 2018 - Cuma İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME ENSTİTÜSÜ BAŞKANLIĞI
Çalışma hayatında kullanılan iş ekipmanlarının periyodik kontrolleri sonucu düzenlenen raporların farklılık göstermesi ve bu durumun da ekipmanların güvenli kullanımı noktasında risk oluşturduğu, sahadan gelen geri bildirimler ile tespit edilmiştir. Buna bağlı olarak periyodik kontrol formlarının ve asgari kontrol kriterlerinin iş ekipmanı bazında standardize edilmesi ihtiyacı doğmuştur.

 

Bu kapsamda öncelikli olarak belirlenen dört iş ekipmanı için periyodik kontrol formlarının standardize edilmesi çalışmaları, İSGÜM İş Ekipmanları Birimi tarafından başlatılmıştır. “Mobil vinç, sütunlu çalışma platformu, yürüyen merdiven ve sıcak su kazanı” için oluşturulan taslak formlar, taraflara görüş için gönderilmiş ve uygulanabilirliği çerçevesinde formlara işlenmiştir.

 

8-9 Mart 2018 tarihlerinde İSGÜM’ün ev sahipliğinde düzenlenen çalıştaya İSGGM Mevzuat Daire Başkanlığı, İş Teftiş Kurulu Başkanlığı, Türk Akreditasyon Kurumu (TÜRKAK), Türk Standartları Enstitüsü (TSE) ve özel sektörden akredite muayene kuruluş temsilcileri katılım sağlamışlardır. Sekreteryası İş Ekipmanları Birimi tarafından yapılan çalıştayda söz konusu ekipmanlar için hazırlanan periyodik kontrol formları incelenmiş, görüş alışverişinde bulunulmuştur.


© 2018 - ÇSGB | T.C. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı
Emek Mahallesi 17. Cadde No:13 Pk: 06520 Emek / ANKARA