…
…
…
…
…
…
…
…
31 Ağustos 2021, Salı ankara

Yerel Yönetimlerde Asbest Farkındalık Eğitimi Düzenledik


İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü, İş Sağlığı ve Güvenliği Araştırma ve Geliştirme Enstitüsü Başkanlığı ve Ankara Büyükşehir Belediyesi ile ortaklaşa koordine edilen ve Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin ev sahipliğinde gerçekleştirilen "Yerel Yönetimlerde Asbest Farkındalık Eğitimi" konulu semineri gerçekleştirdik.

Düzenlenen eğitime Ankara Büyükşehir Belediyesi ve İlçe Belediyelerinin İSG Birimleri, Fen İşleri Birimi ve Yıkım işlerinde görev alan personel ile Ankara Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı şirketlerin İSG Birimleri' nden katılım sağlandı.

Konusunda uzman İSGÜM ve İSGGM personeli tarafından Asbestin Tanımı, Türleri, Asbest numune alımı ve analizi, Asbest mevzuatı, Asbestin Sağlığa Etkileri, Asbestle Çalışmalarda Çalışanların Korunması ve Teknik Önlemler ile Asbestli Atıkların Bertarafı konularında  eğitim verildi.

Eğitimin açılış konuşmasını gerçekleştiren İSGÜM Başkanımız Sayın Sakine OVACILLI “Ankara Büyükşehir Belediyesi’yle bu eğitimi ortaklaşa yapıyor olmaktan büyük bir memnuniyet duyduğunu İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü ve İş Sağlığı ve Güvenliği Araştırma ve Geliştirme Enstitüsü Başkanlığı olarak insanımızın güvenli ortamlarda çalışması ve yaşaması için yoğun çaba sarf ettiğimizi Genel Müdürlük ve İSGÜM olarak ortak amacımızın insanımızı, çalışanımızı sağlıklı ve güvenli ortamlarda yaşatmak olduğunu dile getirdi.

OVACILLI, çalışanımızın ve insanımızın sağlığını korumaya çalışırken mücadele etmemiz gereken faktörlerden bir tanesinin de asbest olduğunu ve asbeste maruziyetin hem çalışanların hem de diğer insanların sağlığını tehdit eden temel risklerin bir tanesi olduğunu belirterek bu tarz iş birliklerinin önemini vurguladı.

OVACILLI, Asbest, keşfedildiğinde yapısı gereği “sihirli mineral” olarak tanımlandığını bunun nedeninin ise; yanmıyor, sızdırmıyor, aşınmıyor ve yalıtımda çok başarılı olduğu tüm bu özellikleri sayesinde oldukça yaygın bir kullanım alanı bulunduğunu belirtti. Isı izolasyonlarında, yanmaya, sızıntılara ve aşınmaya karşı çok dayanıklı olduğundan sanayide, büyük ölçüde gemi, otomotiv ve inşaat sektöründe çok yaygın olarak kullanılmaya başlandığını belirtmiş fakat maruziyet kaynaklı kanser yapıcı etkilerinin ortaya çıkmasıyla insan sağlığı açısından riski büyük olan bir madde konumuna geldiğini ifade etmiştir. Tüm bu nedenlerden dolayı 2010’dan bu yana da ülkemizde asbest kullanımının yasak olduğunu ifade etti.

Günümüzde asbest kullanımı yasaklansa da geçmiş yıllarda içeriğinde asbest bulunan bina, su borusu, çatı gibi malzemelerin yıkımı, sökümü ve bertarafı sırasında asbeste maruziyet riski ortaya çıkmakta olduğunu ve kentsel dönüşümün hızlanmasıyla bu riskin giderek yükselmekte olduğunu ve bu nedenlerle, asbeste karşı koruma ve asbestli ürünün imhası konusunda kamu kurumları olarak üzerimize görevler düştüğünü belirtti.

OVACILLI, bu konuda yetişmiş uzmanlara ihtiyaç olduğunu, asbest söküm uzmanlığı eğitimini de Türkiye’de sadece İSGÜM tarafından verildiğini, bugüne kadar 24 kez asbest söküm uzmanlığı eğitimi düzenlendiğini ve 606 asbest söküm uzmanlığı sertifikasına sahip uzman yetiştirdiklerini ifade etti.

Daha sonra Asbest Söküm Uzmanları Derneği ASUD Başkanı Sayın Mehmet Şeyhmus ENSARİ söz alarak Asbest ve Mezotelyama Mağdurlarını gündeme getirdi. Son olarak ABB Sağlık İşleri Dairesi Başkanı Seyfettin Aslan yerel yönetimlerde asbest farkındalığının önemini vurgulayarak konuşmasını sonlandırdı.

Seminer soru cevap kısmının ardından toplu fotoğraf çekimi ile son buldu.