…
…
…
…
20 Ekim 2021, Çarşamba Ankara

Uygulamalı İş Sağlığı Eğitimleri ile İş Yeri Hekimlerinin Yanındayız


İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü, İş Sağlığı ve Güvenliği Araştırma ve Geliştirme Enstitüsü Başkanlığı (İSGÜM) olarak işyeri hekimlerimiz başta olmak üzere hekimlerin meslek hastalıkları konusunda, bilgi, eğitim ve farkındalıklarının artırılması böylece çalışanların sağlığının korunması, meslek hastalıklarının erken dönemde saptanması ve meslek hastalıklarının önlenmesi çalışmalarına katkı sağlanması amacıyla İş Sağlığı ve Güvenliği Araştırma ve Geliştirme Enstitüsü Başkanlığı (İSGÜM)’de “İş Sağlığı Alanında PA (postero-anterior) Akciğer Radyografisi Değerlendirme Eğitimi-İş Sağlığı Alanında Solunum Fonksiyon Testi (SFT) Değerlendirme Eğitimi- Pnömokonyoz  Farkındalık, İş ve İşlemleri İleri Eğitimlerini” içeren Pnömokonyoz ileri eğitim modülümüzü 18-20 Ekim 2021 tarihlerinde gerçekleştirdik.

İSGÜM’ de düzenlediğimiz iş sağlığı alanındaki eğitimlerimizin açılışını Enstitü Başkanımız Sakine OVACILLI yaptı. Açılışta konuşan OVACILLI “ iş sağlığı ve güvenliği profesyonelleri ve çalışanlarının benimsemesi gereken yaklaşım proaktif yaklaşımdır yani iş kazası ve meslek hastalıklarında olay yaşanmadan önce tehlike ve risklerin öngörülmesi ve önleyici tedbirlerin zamanında alınması önemlidir” dedi. Sayın OVACILLI burada verilecek olan eğitim ile bir meslek hastalığı meydana gelmeden önce erken tanı ve teşhis yöntemiyle zamanın da müdahale edilmesinin önemine değinerek 3 gün boyunca verilecek olan uygulamalı iş sağlığı eğitimlerinin mesleki bilgi ve deneyim konusunda faydalı olacağı düşüncesiyle eğitime katılan hekimlere başarılar diledi.

İş Sağlığı Alanında PA Akciğer Radyografisi Değerlendirme Eğitimlerimiz ile hekimlerimiz akciğer radyografilerinin çekim parametreleri, analog/dijital akciğer radyografisi, akciğer radyografisinin kalitesinin değerlendirilmesi, ILO pnömokonyoz sınıflaması, iş sağlığında akciğer radyografisi ve bilgisayarlı tomografi kullanımı konuları hakkında bilgi sahibi oldular.  Mesleki akciğer radyografilerinin incelenmesi ve değerlendirmesini uygulamalar ile öğrendiler.

İş Sağlığı Alanında Solunum Fonksiyon Testi Değerlendirme  Eğitimlerimiz ile hekimlerimiz iş sağlığı ve mesleki solunum sistemi hastalıklarının tanı ve takibinde solunum fonksiyon testlerinin önemi, solunum fonksiyon testlerinin temelleri, solunum fonksiyon testi cihazlarının özellikleri, solunum fonksiyon testlerinin uygulanması (manevralar), raporlanması, yorumlanması ve bu testlere ait kalite kontrol basamakları konusundaki temel bilgilere sahip olmuşlar ve hem solunum fonksiyon testi hem de çeşitli PEF-METRE örnekleri üzerinden bu testlerin yorumlamalarını kendileri yaparak pratik uygulamalar ile bu bilgilerini pekiştirdiler.

Pnömokonyoz Farkındalık, İş ve İşlemleri İleri Eğitimleri ile pnömokonyoz,  yapan tozlarla çalışma yapılırken sağlık gözetimi, toz ölçümleri, gezici iş sağlığı tarama araçlarında yürütülen işlemler, Sosyal Güvenlik Kurumu’nda yürütülen iş ve işlemler, pnömokonyoz tanısı alan çalışan ile neler yapılması gerektiği, yetkili sağlık kuruluşundaki iş ve işlemler hakkında bilgi sahibi olmuş ve işyerlerinde pnömokonyoz ile ilgili yürütülen sağlık hizmetlerinin doğru,  uygun ve etkili şekilde verilmesi  kazanımı elde ettiler.

Üç eğitimden oluşan ve üç gün süren eğitimlerimizin kapanış töreninde eğiticilerimize teşekkür belgeleri ve eğitime katılan hekimlerimize sertifikaları İSGÜM Başkan Yardımcımız Gizem Naz DÖLEK, İş Sağlığı ve Meslek Hastalıkları Bölüm Sorumlusu Dr. Bülent GEDİKLİ,  Burçak Narince ŞANVER ve Çalışma Uzmanı Meryem KARABULUT  takdim etti.