…
20 Nisan 2021, Salı Ankara

Ulusal İş Kazaları Araştırma Merkezi Toplantısının İlkini Gerçekleştirdik.


Genel Müdürlüğümüz bünyesinde kurulması planlanan İş Kazaları Araştırma Merkezinin (İKAM) nitelikli ve ülkemize faydalı çalışmalar üretebilmesi adına çeşitli kamu kurum ve kuruluşları ve üniversiteler ile iş birliklerinin yapılması önem arz etmektedir. Bu kapsamda Ulusal İş Kazaları Araştırma Merkezi toplantısının ilki gerçekleştirilecek iş birliklerin görüşülmesi amacıyla çeşitli kamu kurumları ve üniversitelerin değerli temsilcilerinin katılımıyla gerçekleştirilmiştir.

Ulusal İş Kazaları Araştırma Merkezi Toplantısı açılışında konuşan Genel Müdür Yardımcımız Furkan YILDIZ; Ülkemizde meydana gelen ve alınacak basit tedbirlerle yaşanan iş kazalarının çok büyük kısmının önlenebileceğini göstermeyi hedeflediklerini, bugün bir arada bulunmamamızın asıl nedenini ortaya koyacağımız ve temelini atacağımız uzun soluklu çalışma ile birlikte başta ilgili kamu kurum ve kuruluşları ile birlikte üniversitelerimizin ve elbette çalışma hayatımızın en önemli aktörleri olan çalışan, işveren ve sivil toplum kuruluşlarımızın sunacağı katkı ile birlikte ülkemizde tamamen yerli ve milli unsurlarıyla kurulacak olan bu merkezimizin ulusal anlamda kazalar konusunda otorite sayılacak merkezin temelleri için ilk adımın atıldığına vurgu yaptı.

İSGÜM Başkanı Sakine OVACILLI ise konuşmasında Genel Müdürlüğümüz bünyesinde, iş kazaları ve meslek hastalıklarının önlenmesine yönelik hali hazırda yürütülen inceleme ve araştırma çalışmalarına ek olarak, iş kazalarını inceleyecek bir araştırma merkezi kurulması zaruriyeti doğduğundan ve Sayın Bakanımız Zehra Zümrüt SELÇUK’un tensipleri ile de 2021-2023 YEP kapsamında İş Kazaları Araştırma Merkezinin kurulum çalışmaları projelendirilerek, onaylandığını söylemiştir.

Sayın OVACILLI konuşmasında "İnsan yaşamını korumak için; kurumumuzun en temel politikasının, tüm paydaşlar ile birlikte hareket etmektir. Bu da ancak ilgili tüm tarafların konuya karşı hassasiyet gösterip iş sağlığı ve güvenliğini sahiplenmesi ile mümkün olabilir. Bu vesileyle özellikle şu noktanın altını çizmek istiyorum: İş sağlığı ve güvenliği, sadece Bakanlığımızın sorumluluğunda olan bir alan değil hepimizin ortak görevidir. " diyerek yapılacak iş birliklerinin önemini özellikle vurgulamıştır.

İKAM'ı tanıtmak, hedeflerini ve beklentilerini sunmak amacıyla AÇSH Uzmanı Şehmus ÜNVERDİ bir sunum gerçekleştirmiştir. ÜNVERDİ; İş Kazaları Araştırma Merkezinin iş kazalarını teknik olarak inceleyebilecek, sebep-sonuç ilişkisinde kazaların önlenmesine yönelik çalışmaları yürütecek, risk yönetimi bilincine sahip, kazalar sonucunda oluşabilecek çevresel etkileri inceleyebilecek ve önceden gerekli önlemleri alınmasını sağlayabilecek bir merkez olmasının planlanmakta olduğunu belirtmiştir. Merkezin temel amacının, kamuoyunu meşgul eden kazaların incelenip her türlü teknolojik imkânın kullanılarak olayın simüle edilip gerçek kaza kök nedeninin ortaya konularak benzer kazaların tekerrür etmesini önlemek olduğuna da sunumunda yer vermiştir. Gazi Üniversitesi'ni temsilen katılan hocalarımız toplantıda İKAM'ın kurulmasının ne kadar önemli olduğunu vurgulayarak bu süreçte akademik anlamda merkeze destek olacaklarını belirtmişlerdir. Bakanlığımız Rehberlik ve Teftiş Başkanlığın temsilcileri ise İSG konusunda güvenlik kültürü oluşturulması, sahadaki verilerin sistemli şekilde toplanıp analizinin yapılmasının gerekliliği, olay seçim kriterleri ve olay yeri inceleme gibi konularda görüşlerini bildirmişlerdir. Toplantı, katılımcıların iyi dilekleri ve iş birliği temennileri ile sona ermiştir.