…
…
29 Kasım 2021, Pazartesi kahramanmaraş

Sağlıklı İşyerleri İçin Yetkili Laboratuvarlarımıza Yönelik Sahada Uygulamalı Rehberlik Çalışmalarımız Devam Ediyor


İş hijyeni alanında faaliyet gösteren laboratuvarlara maruziyet ölçüm ve stratejilerine yönelik uygulamalı eğitim ve rehberlik projemize Kahramanmaraş’ta faaliyet gösteren Çimko Çimento ve Beton Sanayii Ticaret A.Ş’de devam ettik.

Meslek hastalıklarına neden olduğu bilinen çalışma ortamındaki fiziksel, kimyasal ve biyolojik risk faktörlerinin kaynağında yok edilmesi amacıyla yürütülen faaliyetler iş hijyeni kapsamına girmektedir. Çalışanların maruz kaldığı kimyasal risklerin ve ölçüm stratejilerinin belirlenmesi, işyerinde bir maruziyet profili oluşturulması ve iş hijyeni ölçüm, test ve analizlerinde kalitenin arttırılması ve sürdürülebilirliğinin sağlanması amacı İş Hijyeni Alanında Faaliyet Gösteren Laboratuvarlara Maruziyet Ölçümleri ve Stratejilerine Yönelik Uygulamalı Eğitim ve Rehberlik Projemizi hayata geçirdik.

Numune alma ve ölçüm stratejileri ile ilgili yönetmelikte geçen TS EN 689 standardının revize olması, laboratuvarların “İş Hijyeni Ölçüm, Test ve Analiz Laboratuvarları Hakkındaki Yönetmelik” hükümlerine ve standartlara uygun olarak faaliyet geliştirme zorunluluğu bulunması, laboratuvarların, sahada yapacakları maruziyet ölçümlerinde strateji belirleme noktasında İSGÜM rehberliğine ihtiyaç duyması ve İSGÜM’ün eğitim ve rehberlik hizmeti verme yükümlülüğünün olması gerekçesiyle yola çıktığımız İş Hijyeni Alanında Faaliyet Gösteren Laboratuvarlara Maruziyet Ölçümleri ve Stratejilerine Yönelik Uygulamalı Eğitim ve Rehberlik Projemiz’ in Uygulamalı Eğitim Faaliyeti Kahramanmaraş ilinde bulunan Çimko Çimento ve Beton Sanayii Ticaret A.Ş’de devam etti. Proje kapsamındaki uygulamalı eğitimimize Adana ilinde bulunan yetkili laboratuvar personelleri de eşlik etti.

Ankara, Bursa, Konya, Kocaeli, İstanbul, İzmir, Kahramanmaraş illerinin akabinde Antalya ilimizde yetkili laboratuvarların personellerine yönelik uygulamalı eğitimlerimiz gerçekleştirilmeye devam edecek. Laboratuvarlara, revize edilen TS EN 689 standardı kapsamında işyeri ortamında hijyen ölçümlerine yönelik teknik eğitimler sağlanacak, pilot uygulama eğitimleri sonucunda eğitim materyaller hazırlanacak ve uzaktan eğitim modülü yardımıyla diğer laboratuvarlarla paylaşımı sağlayacağız.