…
…
14 Aralık 2021, Salı Antalya

Sağlıklı İşyerleri İçin Yetkili Laboratuvarlarımıza Sahada Uygulamalı Rehberlik Yapıyoruz


İş hijyeni alanında faaliyet gösteren laboratuvarlara maruziyet ölçüm ve stratejilerine yönelik uygulamalı eğitim ve rehberlik projemize Antalya’da 1000 Yataklı Şehir Hastanesinin İnşaatında devam ettik.

Meslek hastalıklarına neden olduğu bilinen çalışma ortamındaki fiziksel, kimyasal ve biyolojik risk faktörlerinin kaynağında yok edilmesi amacıyla yürütülen faaliyetler iş hijyeni kapsamına girmektedir. Çalışanların maruz kaldığı kimyasal risklerin ve ölçüm stratejilerinin belirlenmesi, işyerinde bir maruziyet profili oluşturulması ve iş hijyeni ölçüm, test ve analizlerinde kalitenin arttırılması ve sürdürülebilirliğinin sağlanması amacı İş Hijyeni Alanında Faaliyet Gösteren Laboratuvarlara Maruziyet Ölçümleri ve Stratejilerine Yönelik Uygulamalı Eğitim ve Rehberlik Projemizi hayata geçirdik.

Numune alma ve ölçüm stratejileri ile ilgili yönetmelikte geçen TS EN 689 standardının revize olması, laboratuvarların “İş Hijyeni Ölçüm, Test ve Analiz Laboratuvarları Hakkındaki Yönetmelik” hükümlerine ve standartlara uygun olarak faaliyet geliştirme zorunluluğu bulunması, laboratuvarların, sahada yapacakları maruziyet ölçümlerinde strateji belirleme noktasında İSGÜM rehberliğine ihtiyaç duyması ve İSGÜM’ün eğitim ve rehberlik hizmeti verme yükümlülüğünün olması gerekçesiyle yola çıktığımız İş Hijyeni Alanında Faaliyet Gösteren Laboratuvarlara Maruziyet Ölçümleri ve Stratejilerine Yönelik Uygulamalı Eğitim ve Rehberlik Projemiz’ in Uygulamalı Eğitim Faaliyeti Antalya ilinde 1000 Yataklı Şehir Hastanesinin inşaatında devam etti. Proje kapsamındaki uygulamalı eğitimimize Antalya ilinde bulunan yetkili laboratuvar personelleri de eşlik etti.

Ankara, Bursa, Konya, Kocaeli, İstanbul, İzmir, Kahramanmaraş, Antalya illerimizde yetkili laboratuvarların personellerine yönelik uygulamalı eğitimlerimiz gerçekleştirildi. Laboratuvarlara, revize edilen TS EN 689 standardı kapsamında işyeri ortamında hijyen ölçümlerine yönelik teknik eğitimler sağlanacak, pilot uygulama eğitimleri sonucunda eğitim materyaller hazırlanacak ve uzaktan eğitim modülü yardımıyla diğer laboratuvarlarla paylaşımı sağlayacağız.