…
…
31 Mayıs 2022, Salı Adıyaman

Sağlıklı İşyerleri İçin İş Hijyeni Danışmanlık Faaliyetlerimiz Sahada Devam Ediyor


Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK) ve TİSK Mikrocerrahi ve Rekonstrüksiyon Vakfı arasında imzalanan protokol kapsamında sahada gerçekleştirdiğimiz iş hijyeni danışmanlık faaliyetlerimize, Adıyaman Çimko Çimento ve Beton Sanayii Ticaret A.Ş’de devam ettik.

Meslek hastalıklarına neden olduğu bilinen çalışma ortamındaki fiziksel, kimyasal ve biyolojik risk faktörlerinin kaynağında yok edilmesi amacıyla çalışanların maruz kaldığı risklerin ve ölçüm stratejilerinin belirlenmesi, işyerinde bir maruziyet profili oluşturulması ve iş hijyeni ölçüm, test ve analizlerinde kalitenin arttırılması ve sürdürülebilirliğinin sağlanması amacıyla İSGÜM rehberlik faaliyetlerimiz tüm hızıyla devam etmektedir.

İş hijyeni danışmanlık faaliyetlerimiz ile hazırlayacağımız rehberler sahaya ışık tutmaya ve çalışan ve işverenlerde bu hususlarda farkındalığı artırmaya katkı sunacak ve diğer sektörlere de iş hijyeni alanında yol gösterecektir.