…
…
29 Kasım 2019, Cuma

Pnömokonyoz Sorunları ve Mevzuatın Geliştirilmesi Toplantısının 2'ncisi İSGÜM'de düzenlendi


“Pnömokonyoz Sorunları ve Mevzuatın Geliştirilmesi Toplantısı" nın 2’ncisi İSGÜM konferans salonunda düzenlendi.

Taş Kömürü ve Linyit Madenciliği sektöründe yürütülen "Ulusal Pnömokonyoz Tanı, Tespit, Bildirim ve İzleme Sistemi (UPTATBİS)" projesi, meslek hastalıkları özelinde pnömokonyozların tanı, tespit, bildirim ve izlemine yönelik iyileştirmelerin sağlanması amacıyla hazırlanan bir iş sağlığı ve meslek hastalıkları projesidir.

Proje ile pnömokonyoza yol açan tozlarla çalışanların tanı, tespit, bildirim ve izleminin iyileştirilmesi suretiyle çalışanların sağlıklarının korunması, pnömokonyoza yakanlanmasının engellenmesi, pnömokonyoz hastalığına tutulan çalışanların erken dönemde saptanmak suretiyle hastalığın ilerlemesinin önlenmesi hedeflerine katkı sağlanacaktır. UPTATBİS projesi, pnömokonyoz ile ilgili veri setlerinin hazırlanması, İş Sağlığı ve Güvenliği Bilgi Yönetim Sistemine (İBYS) entegrasyonunun gerçekleştirilmesi, pnömokonyoz konusunda bilgi, eğitim ve farkındalığın arttırılması ve pnömokonyoz ile ilgili iş sağlığı mevzuatında değişiklik yapılmasını içeren üç alt projeden oluşmaktadır.

Proje kapsamında sahadaki paydaşlarla Zonguldak ve Bartın illerindeki Taş Kömürü Madenciliği ve Linyit Kömürü Madenciliği sektöründeki işyerlerinin işyeri hekimleri ve diğer sağlık personeli ve ilgili kamu kurum ve kuruluşlarının temsilcileri ile Zonguldak ilinde Zonguldak Bülent Ecevit Ünversitesi Tıp Fakültesi’nde "Pnömokonyoz Sorunları ve Mevzuatın Geliştirilmesi Toplantısı"nın birincisi gerçekleştirildi.

Ankara, Konya, Karaman, Eskişehir, Çankırı ve Bolu illerindeki Taş Kömürü Madenciliği ve Linyit Kömürü Madenciliği sektöründeki işyerlerinin işyeri hekimleri ve diğer sağlık personeli ile ilgili kamu kurum ve kuruluşlarının temsilcilerinin katılımı ile ikincisi, 28 Kasım 2019 tarihinde  İSGÜM konferans salonunda düzenlendi.

Açılış konuşmalarının İSGÜM Başkanı Erol TEKÇE tarafından gerçekleştirildiği toplantıda, Proje koordinatörü Dr. Bülent GEDİKLİ tarafından proje genel sunumu, pnömokonyoz veri setinin nihai taslağına ilişkin bilgilendirmelerde bulunuldu.

Toplantıda yapılan sunumların ardından toplantıya katılan tarafların pnömokonyoz konusunda sahada yaşanan sorunları, çözüm önerileri ve mevzuatın geliştirilmesi ile ilgili öneriler tartışıldı.

Pnömokonyoz Sorunları ve Mevzuatın Geliştirilmesi Toplantıları yerelde bulunan ilgili taraflarla 12 Aralık 2019 tarihinde Tekirdağ ilinde, 18 Aralık 2019 tarihinde Muğla İli’nde, 23 Aralık 2019 tarihinde Manisa İli’nde, 25 Aralık 2019 tarihinde Kütahya illerinde de gerçekleştirilmesi planlanmaktadır.