…
10 Ekim 2022, Pazartesi İzmir

Muhtemel Patlayıcı Ortamda Kullanılan Ekipmanların Periyodik Kontrolü Çalıştayı Düzenlendi.


Bakanlığımız İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü, İş Sağlığı ve Güvenliği Araştırma ve Geliştirme Enstitüsü Başkanlığı ve TMMOB Elektrik Mühendisleri Odası (EMO) tarafından İzmir’de “Muhtemel Patlayıcı Ortamda Kullanılan Ekipmanların Periyodik Kontrolü Çalıştayı” düzenlendi.

Çalıştaya Türk Standardları Enstitüsü (TSE), Elektrik Tesisat Mühendisleri Derneği (ETMD), Elektrik Mühendisleri Odası (EMO) , Makine Mühendisleri Odası (MMO) ve Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) temsilcileri ve uzmanları ile alanda yetkin diğer isimler katılarak, konu hakkında  görüş ve önerilerini sundular. Muhtemel patlayıcı ortamda kullanılan ekipmanların periyodik kontrolü için ileri eğitim, periyodik kontrol uygulaması, uygunluk kontrolü gibi konular; katılımcıların sözlü ve yazılı önerileri çerçevesinde ele alındı.