…
…
…
25 Ekim 2022, Salı ankara

MİSGEP “İşgücü-Yönetim Ortaklığı Yoluyla Emniyet ve Güvenliğin Artırılması Projesi Kapanış Toplantısı Düzenlendi


MİSGEP “İşgücü-Yönetim Ortaklığı Yoluyla Emniyet ve Güvenliğin Artırılması Projesi Kapanış Toplantısı Düzenlendi

Akademisyenler Birliği Derneği ve Gazi Üniversitesi ortaklığında hazırlanan ve 18 ay süren "İşgücü-Yönetim Ortaklığı Yoluyla Emniyet ve Güvenliğin Arttırılması" projesi kapanış konferansı gerçekleştirildi.

Akademisyeneler Birliği Derneği'nin koordinatörlüğü ile Gazi Üniversitesi iş birliğinde yürütülen ve 6 milyon euro hibe desteği sağlanan "İşgücü-Yönetim Ortaklığı Yoluyla Emniyet ve Güvenliğin Arttırılması (İncreasing Safety and Security through Labour-Management Partnership)" projesinin kapanış konferansı Ankara'da  gerçekleştirildi. Konferansta proje süresince elde edilen çıktılar, madenlerde proaktif önlemler, sektör sorunları ve çözüm önerileri tartışıldı. Yaklaşık 18 ay süren proje süresince, madencilik sektöründeki şu zamana kadar yaşanan işçi kaybına yönelik farkındalık arttırmak, iş gücü emniyeti, maden işçisinin sürdürülebilir refah düzeyi ve güvenliğinin arttırılması hedeflendi. Programda 18 ay boyunca yapılan çalışmaları anlatan 3 adet kısa film gösterisi yapıldı.

Bu proje, iş sağlığı ve güvenliği alanında insana yakışır işin önemi, içeriği ve yasal boyutu hakkında farkındalık yaratmak ve iş sağlığı ve güvenliği politikalarının etkin bir şekilde uygulanması için işgücü-yönetim ortaklığının geliştirilmesine katkı sağlamak için oluşturuldu.

Proje kapsamında 200’ün üzerinde maden çalışanı ve yöneticisine yönelik farkındalık artırma seminerleri, çalıştaylar, anketler ve en önemlisi ise gerçekleştirilen saha ziyaretleri ile yeni İSG kültürlerinin geliştirilmesinde ciddi katkı sağladı.

Gazi Üniversitesi ve Türk Enerji-Sen sendikasının iştirakçi olarak katkı sağladığı projede, hedeflere ulaşmada kamu, özel ve kar amacı gütmeyen kuruluşların temsilcileri ile madencilik sektöründe iş sağlığı ve güvenliğini etkileyen temel konular belirlenip, yasal mevzuatlar doğrultusunda sektöre yönelik belirlenen çalışmalar yapıldı.

Programa, Gazi Üniversitesi Rektör Yardımcısı Yüksel Gelişli, İş Sağlığı ve Güvenliği Araştırma ve Geliştirme Enstitüsü Başkanı Emriye YILMAZ MOLLASALİHOĞLU’nun  yanı sıra çok sayıda akademisyen ve sektör temsilcisi de katıldı.

“İşgücü-Yönetim Ortaklığı Yoluyla Emniyet ve Güvenliğin Artırılması Projesi Kapanış Toplantısında konuşan İSGÜM Başkanı MOLLASALİHOĞLU, proje ve sektör hakkında da bilgi vererek madencilik sektörü için motto haline gelmesini istedikleri iki ifadenin, sürdürülebilir madencilik ve güvenli madencilik olduğunu sürdürülebilir madencilik için en önemli noktalardan birisinin de işletmelerimizde iş sağlığı ve güvenliğini tesis ederek çalışanın refah ve mutluluğunu sağlamak olduğunu ifade etti.

MOLLASALİHOĞLU “İş sağlığı ve güvenliği, sadece Bakanlığımızın sorumluluğunda olan bir alan değil çalışma hayatının aktörleri olarak hepimizin ortak görevi. İş sağlığı ve güvenliği şartlarının istenen seviyeye getirilebilmesi ancak; işçi-işveren temsilcileri, uzman, profesyonel, STK, kamu kurumları ve ilgili tüm tarafların konuya karşı hassasiyet gösterip iş sağlığı ve güvenliğini sahiplenmesi ile mümkün olabilir” dedi.