…
…
21 Ekim 2020, Çarşamba Ankara

İSGÜM Sunduğu Sertifikalı Eğitim Hizmetlerini, Uygulamalı Eğitimler İle Genişletiyor.


İSGÜM olarak 50 yılı aşkın süredir laboratuvarcılık altyapımız ve saha çalışmalarımızdan edindiğimiz tecrübelerimizi; güçlü işbirliği, aktif katılım, herkes için erişilebilir ve güvenilir bilgi ilkelerini benimseyerek “İSGÜM Uygulamalı Eğitim” modüllerine dönüştürüyoruz.

2021 yılında hizmete sunacağımız uygulamalı eğitimlerimiz, e-öğrenme materyallerimiz ile işverenlerimize rehberlik ve danışmanlık etmede, alınacak tedbirleri belirlemede yol gösterici olan iş güvenliği uzmanları, işyeri hekimleri, sağlık personeli, kontrol-test-analiz-ölçüm ve laboratuvar personeli dahil olmak üzere tüm isg profesyonellerimizin yanındayız. Sağlık gözetimi, iş hijyeni, kişisel koruyucu donanımlar ve iş ekipmanları başlıklarında belirlenen sertifikalı toplam 10 modülün standart ve program geliştirme yöntemlerine uygun şekilde hazırlanmasında görev alacak çalışanlarımızın katıldığı “Eğitim Modülü Hazırlama Eğitimi”ni Bakanlığımız eğitim kurumu ÇASGEM’le tamamladık. Eğitimde ele alınan konular dışında, hizmet içi eğitimlerin standarda kavuşturulması için mali konuları ayrı bir başlık olarak çalıştık. Maske, mesafe ve hijyen kurallarına uygun şekilde organize edilen eğitim, ÇASGEM Başkan'ı Abdurrahim ŞENOCAK’ın katılımı ile gerçekleştirilen sertifika töreni ile son buldu. 

Sanal gerçeklik merkezimizin yanı sıra sertifikalı eğitimlerimize uzaktan eğitim modülleri ekleyerek iş sağlığı ve güvenliğinde yeni nesil eğitim metotlarının kapılarını aralıyoruz. 2021 yılında hizmete girmesi planlanan sertifikalı uygulamalı eğitim modülleri için aşağıdaki 10 başlıktan oluşmaktadır:

  • Sağlıkçılar için iş hijyeni uygulamaları
  • Solunum fonksiyon testi uygulama ve mesleki değerlendirme
  • Akciğer radyografisi uygulama ve mesleki değerlendirme
  • Odyo-İşitme testi uygulama ve mesleki değerlendirmesi
  • İşyeri hekimleri için pnömokonyoz eğitimi
  • İşyerlerinde iş hijyeni ölçümleri planlaması
  • İş hijyeni numune alma eğitimi
  • İş hijyeni ölçüm sonuçları analiz ve değerlendirme eğitimi
  • İş ekipmanlarının güvenli kullanımı ve periyodik kontrolleri
  • Kişisel koruyucu donanımların uygun seçimi ve kullanımı

Sertifikalı eğitimlerimiz ve geliştireceğimiz “Uygulamalı Eğitim” programlarının yanısıra çalışanlarımızın temel İSG eğitimlerini geliştirmede TİSK’le işbirliği içerisindeyiz. TİSK Akademi ile çalışanlara ulaşan uzaktan eğitim modüllerini, çalışanlarımızın aşina olduğu işyeri ortamı, malzemeleri ve sektörel uygulamalar ile etkin şekilde e-öğrenme içerikleri ekleyerek zenginleştireceğiz. Uygulamalı İSG Modülleri olarak adlandırdığımız bu içerikleri hazırlayacak uzman ekibimizi kurduk. TİSK’in sunduğu IOSH eğitimi desteği ile çalışmalarımızı, birbirimizi geliştirdiğimiz bir minvalde yürütüyoruz.