…
10 Haziran 2021, Perşembe Ankara

İSGGM Bünyesinde Kurulması Planlanan İKAM’ın Yapılanması Faaliyetleri Kapsamında Toplantı Gerçekleştirildi.


 

İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü (İSGGM) bünyesinde kurulması planlanan İş Kazaları Araştırma Merkezinin (İKAM) yapılanması ve faaliyetleri kapsamında Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonuna bağlı ÇEİS, OYAK ve KİPLAS uzmanlarının katılımı ile çevrimiçi olarak bir istişare toplantısı gerçekleştirildi.

Kurulması planlanan merkezin yapılanması, görev, yetki ve sorumlulukları, özel sektör ve ilgili kuruluşlarla faaliyetleri hususunda TİSK’e bağlı kuruluşlar olan ÇEİS, OYAK ve KİPLAS uzmanlarıarasında görüş alış verişinde bulunuldu.

Toplantıda, İSGGM Genel Müdür Yardımcısı Furkan YILDIZ, kurulması planlanan merkezin temel hedefinin iş kazalarının oluş nedenlerinin araştırılarak, önlenmesine yönelik metot ve çalışmalar gerçekleştirmek olduğunu ifade etti. Sayın YILDIZ, ÇEİS, OYAK ve KİPLAS gibi sendika ve sendika üyesi işyerlerinden varsa kaza inceleme ekiplerinden, kullanılan kaza araştırma metodu ve yapılan çalışmalar hakkında sunacakları bilgilerin sürece katkı sunacağını belirterek, değerli uzmanlara katılımlarından ötürü teşekkürlerini iletti.

İSGÜM, Çalışma Uzmanlarından Ekin KARAKAYA ÖZKAN, toplantıya katılan uzmanlara, İKAM kuruluşu ile ilgili bugüne kadar yapılan çalışmalar, ikili görüşmeler ve benzer kuruluşlara ilişkin faaliyet örneklerini içeren bir sunum gerçekleştirildi.

ÇEİS, Eğitim ve İş Sağlığı ve Güvenliği Birim Yöneticisi Yücel YETİŞKİN, bütün sektörleri kapsayacak ulusal bir kaza araştırma metodunun uygulanması, yapılan çalışmaların ortak bir platformda paydaşlara sunulması ve bununla birlikte her sektöre özgü ayrı bir araştırma yapılmasının da uygun olabileceğini belirtti.

OYAK’a bağlı Ereğli Demir Çelik Fabrikalarından İş Güvenliği ve Çevre Müdürü Mehmet Sinan KONURALP, bütün ülke çapında iş kazalarına ilişkin yapılan değerlendirme ve skorlandırma kısmının yeniden ele alınması gerektiğini, proaktif eylemlerin nasıl uygulanacağı, ortak bir stratejinin belirlenmesi gerektiğini ifade etmiştir. Bununla birlikte kurumsal anlamda yeni bir yapılanma ile bir davranış değişikliğine gidileceğini, dolayısıyla merkezin kurulması açısından da 1-2 yıllık sürecin yeterli olamayabileceğini ifade etti.

KİPLAS Teknik İşler ve Eğitim Birimi Sorumlusu Seçil UTKU ŞAHİNTÜRK, kimya sektörü özelinde, sektörün alt kollarında da farklı proses ve süreçlerin olduğunu, bunun kaza araştırma metoduna da yansıyacağını, heterojen bir yapının genele uyarlanmasının zor bir süreç olduğunu dile getirdi.

Toplantı, İş Sağlığı ve Güvenliği Araştırma ve Geliştirme Enstitüsü Başkanlığı (İSGÜM) uzmanları tarafından, kurulması planlanan merkezin yapılanması ve faaliyet alanı hususunda ilgili katılımcılara sorularıyla devam etmiş, alınan cevaplar, görüş ve öneriler not edilerek sonlandı.