…
29 Aralık 2022, Perşembe Ankara

“İş Hijyeni Danışmanlık Faaliyeti Kapsamında Maruziyet Değerlendirmeye Yönelik Ön İnceleme Çalışması Paylaşım Toplantısı”çevirimiçi ortamda gerçekleştirildi.


İş Hijyeni Danışmanlık Faaliyeti Kapsamında Maruziyet Değerlendirmeye Yönelik Ön İnceleme Çalışması Paylaşım Toplantısı, Çimento Endüstrisi İşverenleri Sendikası üyeleri, İSG profesyonelleri ve İSGÜM personelinin katılımı ile çevirimiçi ortamda gerçekleştirildi.

Toplantının açılış konuşması ÇEİS Eğitim ve İSG Birimi Yöneticisi Yücel Yetişkin ve İş Hijyeni Uygulamaları Geliştirme Bölümü-Laboratuvar Yetkilendirme faaliyetleri sorumlusu Esra YILMAZ tarafından gerçekleştirildi.

Çalışma Uzmanı Meryem KARABULUT yaptığı “İş Hijyeni Danışmanlık Faaliyeti Bilgilendirme Sunumu” ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK) ve TİSK Mikrocerrahi ve Rekonstrüksiyon Vakfı arasında imzalanan protokol kapsamında bugüne kadar sahada gerçekleştirilen faaliyetler hakkında bilgi verdi.

Çalışma Uzmanı Emine Tuğba KARADOĞAN ve Çalışma Uzmanı Kadir KADİROĞULLARI tarafından gerçekleştirilen “Çimento Sektöründe Tespit Edilen Kimyasal ve Fiziksel Faktörler Ölçüm Parametreleri” sunumu ile çimento sektöründe yapılması tavsiye edilen ölçüm parametrelerine değinilerek, maruziyet ölçümleri konusunda bilgilendirme yapıldı.

Toplantı çimento sektörü özelinde hazırlanan iş hijyeni rehber taslağının ilgili taraflarla istişare edilmesi ile sona erdi.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK) ve TİSK Mikrocerrahi ve Rekonstrüksiyon Vakfı arasında imzalanan protokol kapsamında sahada gerçekleştirdiğimiz iş hijyeni danışmanlık faaliyetlerimiz diğer sektörlerde de devam etmektedir.