…
16 Nisan 2020, Perşembe Ankara

İş Güvenliği Uzmanlığı, İşyeri Hekimliği ve Diğer Sağlık Personeli Eğitim Programlarına İlişkin Düzenleme Resmi Gazetede Yayımlandı.


“İş Güvenliği Uzmanlarının Görev, Yetki, Sorumluluk ve Eğitimleri Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik” ile “İşyeri Hekimi ve Diğer Sağlık Personelinin Görev, Yetki, Sorumluluk ve Eğitimleri Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik” 16 Nisan 2020 tarih 31101 sayılı Resmi Gazetede yayımlanmıştır.

Resmî Gazetenin bugünkü sayısında; salgın hastalık ve doğal afet gibi mücbir sebepler nedeniyle iş güvenliği uzmanlığı, işyeri hekimliği ve diğer sağlık personeli eğitim programlarının teorik kısmının tamamının uzaktan eğitim ile verilmesine karar vermeye Bakanlığın yetkili olduğu ve bu kararın İSG-KATİP üzerinden ilân edileceği hüküm altına alınmıştır.

“İş Güvenliği Uzmanlarının Görev, Yetki, Sorumluluk ve Eğitimleri Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik” Ulaşmak İçin Tıklayınız.

“İşyeri Hekimi ve Diğer Sağlık Personelinin Görev, Yetki, Sorumluluk ve Eğitimleri Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik” Ulaşmak İçin Tıklayınız.