…
…
07 Aralık 2021, Salı ankara

“Hastane Kaynaklı Tıbbi ve Tehlikeli Atık Toplama ve Bertarafında İş Sağlığı ve Güvenliğinin Geliştirilmesi” Projesi Arama Konferansına Katıldık


Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğünün ana faydalanıcısı olduğu 17,6 Milyon Avroluk Madencilik Sektöründe İş Sağlığı ve Güvenliğinin Geliştirilmesi Projesi’nin (MİSGEP) hibe bileşeni kapsamında Geri Kazanım Sanayicileri Derneği (GEKSANDER) tarafından yürütülen “Hastane Kaynaklı Tıbbi ve Tehlikeli Atık Toplama ve Bertarafında İş Sağlığı ve Güvenliğinin Geliştirilmesi” projesine ait arama konferansının açılışı 6 Aralık 2021 tarihinde Ankara ilinde gerçekleştirildi.

Konferansın açılış konuşmalarını İş Sağlığı ve Güvenliği Araştırma ve Geliştirme Enstitüsü Başkanı Gizem Naz DÖLEK ve GEKSANDER Başkan Vekili Betül AYDIN KÜÇÜKAY gerçekleştirdi.

İSGÜM Başkanı Gizem Naz DÖLEK konuşmasında, proje hakkında genel bilgiler vererek, iş kazası ve meslek hastalıkları istatistiklerinde sektör özelinde düşük oranlar mevcut olmasına rağmen, sektörün barındırdığı risk ve tehlikelerden ötürü iş sağlığı ve güvenliği farkındalığının arttırılması hususunun önem arz ettiğini ifade etti.

GEKSANDER Başkan Vekili Betül AYDIN KÜÇÜKAY konuşmasında, GEKSANDER hakkında kısa bilgilendirmede bulunmuş, proje özelinde derneğin faaliyetleri hususunda sahadaki çalışmalar hakkında bilgi verdi.

Proje başlangıcında 1000 hastane çalışanı ve 300 atık bertaraf tesisi çalışanları olmak üzere toplamda 1.300 çalışana atık yönetimi ve iş sağlığı ve güvenliği konusunda farkındalık düzeyi ölçüm anketi uygulandı. Çalışma uzmanlarımız Cemal Burak Yaşaroğlu, Mehmet Akif Tektaş ve sektöre özgü uzman, çalışan ve işverenlerin katılım gösterdiği konferansta, mevzuat ışığında tıbbi atıkların envanter çalışması ve sınıflandırması yapıldı, tehlikeli atık toplama için yasal düzenlemenin önemi tartışıldı ve projenin politika düzeyine katkısı hakkında konuşmalar yapıldı.