…
…
…
11 Haziran 2021, Cuma Ankara

36. ILO Pnömokonyoz Radyografileri Uluslararası Sınıflandırma Okuyucu Eğitimini Tamamladık


Ülkemizde en sık görülen meslek hastalıklarının başında gelen, belirli tozlara maruz kalma sonucu akciğerlerde ortaya çıkan pnömokonyoz hastalığının tanı ve teşhisi için ilgili mevzuat ve Ulusal Pnömokonyoz Önleme Eylem Planı doğrultusunda, ILO standart eğitimine uygun formatta verilen eğitimler 2009 yılından beri Enstitümüz tarafından düzenlenmektedir. Hekimlere yönelik olan eğitimlerimizin 36’ıncısını Enstitümüzün yerleşkesinde, 07-11 Haziran tarihleri arasında pandemi tedbirlerine uygun bir şekilde gerçekleştirdik.

Türkiye’nin farklı illerinde hizmet veren hekimlerin katıldığı eğitimde Göğüs Hastalıkları Uzmanı Dr. Cebrail ŞİMŞEK ve Radyoloji Uzmanı Dr. Ender EVCİK hocalarımız yine her zamanki özverileriyle eğitim verdi.

ILO Pnömokonyoz Radyografileri Uluslararası Sınıflandırma Okuyucu Eğitimi  İSGGM Genel Müdürümüz Sayın Cafer UZUNKAYA’ nın 07 Haziran 2021 tarihinde gerçekleştirdiği açılış konuşmaları ile başladı.

Genel Müdürümüz UZUNKAYA hastalıkların, kayıpların dönüşü olmayan bir mertabeye gelmeden önlenmesinin temel olduğunu, iş sağlığı ve güvenliğinde proaktif yaklaşımın, önleyici çalışmaların öneminin çok büyük olduğunu, toplumda İSG ile ilgili ciddi bir farkındalığın oluşturulmasının gerekliliğini, İSG kültürünü ve bilincini 83 milyonun içselleştirebilmesinin önemini vurguladı. Meslek hastalıkları verileri ile en fazla kayıpların yaşandığı aşikar olan pnömokonyozun ve akciğer tahribatlarının tespitinde bu eğitimlerin önemini dile getirdi.

Eğitim tamamlandıktan sonra da hekimlerimizle sıkı iletişim ve işbirliği içinde olmak istediklerini, bilginin vicdani sorumluluğu artırdığını, sertifika alan hekimlerimizin bu yönden daha fazla insan hayatına dokunma iradesinde olduklarını ifade etti. Araştırmaların meslek hastalıklarının yüzde yüz, iş kazalarının ise yüzde doksanın üstünde önlenebilir olduğunu gösterdiğini belirterek 2013’den bu yana iş kazaları ve meslek hastalıkları yönünden önemli mesafeler kat edildiğini, eğitim alan hekimlerimizin sahadaki işbirliği ile, kamu kurum ve kuruluşları, sivil toplum örgütleri, üniversitelerimiz ve sivil toplum konfederasyonlarımızın seferberliği ile çok daha iyi noktalara gelmenin hedeflendiğini belirtti.

Sayın Genel Müdür, işimizin zor ve meşakkatli fakat bu oranda da itibarlı ve onurlu bir iş olduğunu “Ey düşmanım sen benim ifadem ve gücümsün. Gün geceye muhtaç, bana da sen lazımsın.” dizelerini de dile getirerek  umutsuzluğa kapılmadan gayretle mücadeleye devam edeceklerini belirtti.

Açılış töreninde konuşan İSGÜM Başkanımız Sayın Sakine OVACILLI, Pnömokonyoz ve meslek hastalıklarının ülkemizin en önemli iş sağlığı ve güvenliği sorunlarından bir tanesi olduğunu, mesleki kanserlerin iş sağlığı hastalıkları içinde mesleki yönü en ağır hastalıklardan olduğunu dile getirdi.

Sayın Başkan, Hacettepe Üniversitesinde iş sağlığı alanında yaptığı yüksek lisans sırasında Çağatay Güler Hocamızın koruyucu hekimliğin iş sağlığı güvenliği açısından önemini vurgulayan bir benzetmesini katılımcılarla paylaştı:

Bir tren yoluna kimseden habersiz biri bir bomba koysa ve bu bomba tren geçerken patlasa birçok yaralı ve can kaybı oluşur. Doktorlar, sağlık ekipleri yetişip kurtarabildikleri canları kurtarır, yaralılarla ilgilenir. Tabii ki basın da gelir ve hem kayıpları, hem kurtarılan canları, hem de doktorların mücadelelerini çok büyük haber olarak görürüz. Bir başka senaryoda da oradan geçen bir çoban bombayı fark edip tren gelmeden alıp uzaklaştırır. Fakat bundan kimsenin haberi olmaz, basında da yer alıp ses getirmez. İş sağlığı ve güvenliğindeki önleyici çalışmalar ve koruyucu hekimlik de aynı bu çobanın yaptığı gibi birçok cankurtaran, birçok hastalığı, kaybı önleyen fakat önemi, büyüklüğü yeterince ortaya konulamayan çalışmalardır.

Konuşmasının devamında Sayın Başkan 2011 yılından bu yana gelinen noktayı ortaya koyan bazı verilere yer vermiştir. 2011 yılındaki ölümlü iş kazası oranı 14,7 iken çalışan sayısı 11,5 milyondur. 2019 verilerine göre ise çalışan sayısı 18,7 milyona ulaşmıştır ancak ölümlü iş kazası oranı yüz binde 6,1 olarak görülmektedir. 2011 yılında 6,697 kişi, 2019 yılında ise 1,145 kişi iş kazası ve meslek hastalıklarından kaybedilmiştir. Sayın Başkan, “Bu veriler doğrultusunda bir hesaplama yapıldığında 2019 yılında iş kazası oranımız düşmemiş olsaydı,  yine 14,1’ler oranında iş kazası yaşıyor olacaktık ve bu 18,7 milyon çalışanımızdan 2,759 kişinin hayatını kaybetmesine denk gelirdi. Ortada 1600 kişilik bir fark vardır ve bu da bir yıl içinde 1600 kişinin hayatının kurtarılmış olduğunun göstergesidir” diyerek ileriki senelerde gayret ve çalışmalarımızın sonuçlarını katlanarak görmek dileğinde olduklarını ifade etmiştir.

Ayrıca 5 gün süren eğitimin son gününde Piyasa Gözetimi ve Denetimi Daire Başkanı Yavuz S. Selim EKER ve ekibi tarafından pandemi sürecinde doğru solunum koruyucu maskesi seçimi ve kullanımı konusunda bilgilendirme sunumu yapılmıştır.

5 gün süren eğitimin sertifika töreninde kapanış konuşması yapan İSGÜM Başkanımız Sayın Sakine OVACILLI, katılımcıların değerlendirmelerini aldı. Tıbbi monitörlerimiz geldiğinde önceden eğitim almış olan hekimlerimize  iki şer günlük tamamlayıcı eğitimler verileceğini dile getirdi. Hekimlerimiz ihtiyaçların belirleneceği, ücret standardının oluşturulabileceği bir sistem ve iş paylaşımı ile danışmanın kolaylaştırıldığı bir ortak iletişim ağı oluşturulabilse bundan çok faydalanabileceklerini dile getirdiler.  İSGÜM Başkanımız, önerilerin daima çok kıymetli olduğunu şu an için internet sitemizde eğitimi almış olan hekimlerimizin iletişim bilgilerinin ve hekimlerimizi içerecek şekilde oluşturduğumuz iletişim gruplarımızın bu anlamda kullanılabilecek olduklarını dile getirdi. Düzenlenecek olan online toplantılarla sertifika alan hekimlerimizle iletişimimizin ve işbirliğimizin sürekliliğini sağlamak dileğinde olduğumuzu ifade ettiler.

ILO Pnömokonyoz Radyografileri Uluslararası Sınıflandırma Okuyucu Eğitimimizin önümüzdeki aylarda diğer bir grup hekimimize verilecek olan kısmı ile toplam 853 hekimimizi pnömokonyoz ile mücadelemize katmayı diliyoruz.