…
…
…
23 Kasım 2021, Salı antalya

3. Uluslararası Sağlık Kuruluşlarında İş Sağlığı ve Güvenliği Kongresine Katıldık


Sağlık Akademisyenleri Derneği (S.A.D.) ve Integrated Solution For Healthcare Quality LLC (ISHQ)’nin düzenlediği, Genel Müdürlüğümüzün destekleyici kuruluş olarak yer aldığı, “Sağlık Çalışanlarında Meslek Hastalıkları, İş Kazaları, Risk Yönetimi ve Önlemler” ana temasıyla konunun uzmanlarını bir araya getiren 3. Uluslararası Sağlık Kuruluşlarında İş Sağlığı ve Güvenliği Kongresi Antalya’da gerçekleştirildi.

Yüz yüze ve çevrim içi olarak düzenlenen kongre, toplum sağlığının temel unsurlarından olan iş sağlığı ve güvenliğinde yürütülecek sürdürülebilir iyileştirme faaliyetlerinin, toplum, çevre ve dünyaya katkılarının aktarıldığı bilimsel bir platformdur. Genel Müdürlüğümüzün de aralarında yer aldığı otuzun üzerinde destekleyici kurum ve kuruluşun katılımıyla, koruyucu ve önleyici tedbirler için farklı disiplinlerden bilim insanlarının bilgi ve birikimlerini, ülkelerindeki edinim ve tecrübelerini uluslararası bir platformda paylaştıkları kongre bugün Kuzey Carolina Üniversitesi Kurucu Rektörü Prof. Dr. Allen C. Meadors’un video konuşmasıyla başladı.

Prof. Dr. Allen C. Meadors’un ardından kongre açılışında, Çalışan Sağlığı Daire Başkanı Selami Duman, Sağlık Akademisyenleri Derneği Başkanı Prof. Dr. Seval Akgün, Dünya Sağlık Örgütü, Kalite ve Hasta Güvenliği İşbirliği Merkezi Başkanı Prof. Dr. Rashid Bin Khalfan ve Genel Müdürümüz Cafer Uzunkaya konuştu.

Genel Müdürümüz Cafer Uzunkaya konuşmasına, 3. Uluslararası Sağlık Kuruluşlarında İş Sağlığı ve Güvenliği Kongresi’nin ülkemize ve dünyaya önemli katkılar sunacağına dair inancını dile getirerek başlamıştır. Uzunkaya; “İnsanlık olarak iş sağlığı ve güvenliği gibi büyük bir meselede başarı elde edebilmek için sadece yerel iş birlikleri ve çalışmalar değil uluslararası iş birliği ağlarının da son derece önemli olduğunu biliyoruz. Bakanlığımız ve Genel Müdürlüğümüz bu kongreye ve benzer organizasyonlara ciddi destekler vermektedir. Genel Müdür Yardımcımız ve uzmanlarımız ile kongre de yer alıyor ve bilgi ve birikimlerimizi aktararak burada yapılan çalışmaları da takip ediyor olacağız.” demiştir. Pandemi sürecinde Genel Müdürlüğümüzün bulaşı riskinin yüksek olduğu alan ve sektörlere yönelik rehber, bilgi kartı, video gibi materyaller hazırlayarak çalışan, iş sağlığı ve güvenliği profesyonelleri ile işverenlerin istifadesine sunduğumuzu aktaran Uzunkaya: bizim çalışma hayatından vazgeçebilmemiz mümkün değil, ancak hiç vazgeçemeyeceğimiz bir şey daha var ki o da insan ve insan sağlığıdır” demiştir. Kongre’ye emek veren ve organizasyonda yer alan kişi ve kurumlara teşekkürlerini ileten Uzunkaya, tüm katılımcılara kalbi selamlarını sunarak konuşmasını tamamladı.

Kurumumuzdan kongreye Şehmus Ünverdi, Yusuf Ziya Bolat, Mühendis Petek Olgun ve İlkay Yavuz katıldı. Kongrede;

  • Şehmus Ünverdi: “İş Kazaları, Analizi, İş Sağlığı ve Güvenliği Açısından Önemi”
  • Yusuf Ziya Bolat: “İş Yerlerinde Acil Durumlar Hakkında Yönetmelik”
  • Petek Olgun: “İş Hijyeni Kapsamında Kimyasallara Yönelik Maruziyet Değerlendirmesi- ‘TS EN 689:2018+AC-İş yerindeki maruziyet – Kimyasal maddelerin solunmasıyla maruziyetin ölçülmesi – Mesleki maruziyet sınır değerlerine uygunluğun denenmesi için strateji’
  • İlkay Yavuz: "Türkiye’de İSG Mevzuatı ve Covid-19 Kapsamında İş Sağlığı ve Güvenliği Uygulamaları"

Konularında sunumlarını gerçekleştirdiler.