…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
30 Eylül 2022, Cuma

28. Dönem Asbest Söküm Uzmanlığı Eğitimini Tamamladık


Kanserojen bir madde olan asbestle mücadelede yer alan profesyonellerimizi yetiştirmek üzere   İSGÜM tarafından gerçekleştirilen "28. Asbest Söküm Uzmanlığı Eğitimini" tamamladık.

5 gün süren eğitim İSGÜM Başkanı Emriye Yılmaz MOLLASALİHOĞLU’nun açılış konuşması ile başladı. Dünyada ve ülkemizde asbestin keşfinden günümüze kadar kullanım alanları hakkında bilgi veren MOLLASALİHOĞLU, asbestin sahip olduğu fiziksel ve kimyasal özelliklerinin bir sonucu olarak gösterdiği izolasyon özelliği nedeniyle “sihirli mineral” olarak bilindiği ve çok uzun yıllardır inşaat, gemi, otomotiv, tekstil ve diğer sanayi alanlarında marley, boru, levha, kazan ve boru kaplamaları, fren ve debriyaj balatası, conta ve asbestli iplik üretiminde kullanıldığını söyledi.

MOLLASALİHOĞLU, asbest liflerinin havada solunur hale geldiklerinde tehlikeli ve öldürücü olduğunu, solunan liflerin akciğerlere birikerek zarar verdiğini, asbestin pratik çözümler getirirken faydasından çok sağlık açısından zararının ortaya çıkması sonucu Türkiye’de de 2010 yılında yasaklandığını ifade etti.

MOLLASALİHOLU “asbest ile çalışmalarda Bakanlığımızca hazırlanan “Asbestle Çalışmalarda Sağlık ve Güvenlik Önlemleri Hakkında Yönetmelik” hükümlerine göre asbestle ilgili yalnızca söküm, yıkım, tamir, bakım ve uzaklaştırma işlerine izin verilmektedir ve bu işler yalnızca gerekli eğitimleri almış yetkili uzmanlar ve çalışanlarca yapılabilmektedir. Asbestle ilgili çalışmalarda izlenecek yollar yine ilgili yönetmelikte yer almaktadır. Buna göre; bir ortamda (yapı, gemi vs.) asbestli malzemelerin varlığından şüphe duyulduğunda konusunda uzman bir kişi tarafından saha değerlendirmesi yapılır ve gerektiğinde numune alınır. Bu tespit sonrasında varsa asbestin türü, miktarı, yeri, hasar miktarı ve insanlarla etkileşimi gibi konular göz önünde bulundurularak risk değerlendirmesi yapılır ve gerekirse asbest sökümüne başlanır” dedi.

MOLLASALİHOĞLU, Asbestle Çalışmalarda Sağlık ve Güvenlik Önlemleri Hakkında Yönetmelik” ve “Asbest Sökümü ile İlgili Eğitim Programlarına İlişkin Tebliğ” gereğince, Asbest Söküm Uzmanlığı Eğitimi ve Yenileme Eğitimlerinin İSGÜM tarafından yürütüldüğünü  bu doğrultuda asbestle mücadelede yer alan profesyonelleri yetiştirmek üzere  5 günlük sertifikalı eğitim programı düzenlediklerini ifade etti.

İSGÜM konferans salonunda düzenlenen eğitimde asbest tanımı ve türleri / asbestin özellikleri ve kullanımı amacı,  asbest içeren malzemeler ve çeşitleri /asbeste maruz kalınabilecek işler ve kullanım alanları,  risk ve tehlike kavramları ve risk değerlendirmesi, asbest ile ilgili yürürlükteki mevzuat, asbest söküm çalışanlarının hazırlanması / kendini koruma ve kişisel koruyucular ve uygulamaları, asbestli malzeme sökümü ve söküm işlerinin sınıflandırılması, asbest sökümünde çalışma platformları, iskeleler, seyyar merdivenler ve yüksekte güvenli çalışma ile ilgili mevzuat, sökümün bitiminden sonra yapılması gerekenler, asbest atıklarının toplanması, taşınması, depolanması ve atıkların bertarafı konu başlıklarının yanı sıra uygulama eğitimi (asbest evi, numune alma) hakkında eğitim verildi.

Eğitim sonunda düzenlenen ve sınavda başarılı olan iş güvenliği uzmanlarına sertifika töreni düzenlendi.

Sertifika töreninde konuşan İSGÜM Başkanı Emriye Yılmaz MOLLASALİHOĞLU “28 ncisi düzenlenen “Asbest Söküm Uzmanlığı Eğitimi” ile birlikte toplam 679 Asbest Söküm Uzmanını sahaya kazandırmanın mutluluğunu yaşıyoruz” dedi.

MOLLASALİHOĞLU, geçmişin “Sihirli Mineral” inden bugünün “Zehirli Mineral” ine kadar geçen zaman içinde kaybettiğimiz nice değerimiz için bir nebze de olsa teselli olabilecek bir şey varsa, o da  sizler gibi kıymetli çalışma arkadaşlarımızın bu konuda çalışmak istemesi ve kendini bu eğitimlerle geliştirmesidir” dedi.

MOLLASALİHOĞLU, konuşmasının devamında bu eğitimden edinilecek bilgilerin asbest ile yapılacak mücadelede   önemli rol oynayacağını ifade ederek, eğitime katılanlara mesleki yaşamlarında başarılar diledi.

Eğitimlerini başarı ile tamamlayan kursiyerlere sertifikaları İSGÜM Başkanı Emriye Yılmaz MOLLASALİHOĞLU, Koordinatör Kadir KADİROĞULLARI, eğitimcilerimiz, AÇSH Uzmanları Fatma ÇALIŞKAN, Deniz AKARSU ve Selim ÇAL takdim etti.

Sertifika töreni toplu fotoğraf çekiminin ardından sona erdi.