…
…
…
19 Kasım 2020, Perşembe Ankara

2. Uluslararası Endüstriyel ve Çevresel Toksikoloji Kongresine Katılım Sağladık


2. Uluslararası Endüstriyel ve Çevresel Toksikoloji Kongresi, 18-25 Kasım tarihlerinde bilimsel program ve 26 Kasım-Aralık tarihlerinde 20 farklı başlıkta kurs ile Toksikoloji Derneği tarafından düzenleniyor. 

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü (İSGGM), İş Sağlığı ve Güvenliği Araştırma ve Geliştirme Enstitüsü'nün (İSGÜM) resmi olarak destek verdiği kongre, bu yıl pandemi nedeniyle online olarak düzenleniyor. 

Dünya çapında otorite kurum ve kuruluşlardan konuşmacıların yer aldığı Kongre'nin açılış törenine İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürümüz Sayın Cafer UZUNKAYA katılım sağladı. İlk gününde ülkemizden ve yurtdışından 3500'den fazla katılımcıya ulaşan kongrenin açılış konuşmasında Genel Müdürümüz Sayın Cafer UZUNKAYA, endüstrileşmenin artmasıyla daha fazla kullanılmaya başlanan kimyasalların, özellikle çalışan sağlığı açısından daha az risk teşkil etmesi için başta İSGÜM olmak üzere yürüttüğümüz faaliyetlerimizle detaylı değerlendirmeye tabi tutulması, yurdumuza sokulan muhtelif ürünlerin bu anlamda kontrollerinin yapılması ve kaynağında çözüm üretilmesinin en önemli görevlerimiz arasında yer almakta olduğunu belirtti. 

Kongre kapsamında 18 Kasım “İSGÜM Endüstriyel Toksikolojide İş Sağlığı Gözetimi ve Çalışmalar” ve 19 Kasım 2020 tarihinde  “İSGÜM İş Hijyeni Ölçüm ve Analizler” başlıklı oturumlarla katkı sunduk. 

18 Kasım 2020 tarihinde gerçekleştirilen “İSGÜM Endüstriyel Toksikolojide İş Sağlığı Gözetimi ve Çalışmalar” başlığındaki oturumda, İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdür Yardımcısı Furkan YILDIZ moderatörlüğünde ve İSGÜM’de hizmet veren hekimlerimiz Dr. Nilhan CEMİL, Dr. Bülent GEDİKLİ, Dr. Bülent ŞİMŞEK ve Dr. Emine KAPLAN’ın bilgi ve tecrübelerini paylaştılar. Oturumda, İSGÜM’de gerçekleştirilen iş sağlığı ve meslek hastalıkları çalışmaları, kimyasal maddelerle çalışmalarda iş sağlığı gözetimi, ağaç işleri ve sert metal tozlarına bağlı akciğer hastalıkları araştırma projelerinde kimyasal maddelerin sağlık etkileri ve kurşun geri dönüşüm çalışanlarında iş sağlığı taraması araştırma projesi hakkında ayrıntılı bilgi verildi.

 19 Kasım 2020 tarihinde gerçekleştirilen “İSGÜM İş Hijyeni Ölçüm ve Analizler” başlığındaki oturumda, Enstitü Başkanımız Sakine OVACILLI moderatörlüğünde ve İş Hijyeni alanında uzman personelimiz Bahar Tiryaki BOĞA, Pınar ATABEK, Ayşe ERİM, Ömer Doğru ve Barış KONUKLAR ayrıntılı olarak hazırladıkları sunumlarını paylaşıp katılımcılardan gelen sorulara cevap verdiler. 

İş Hijyeni oturumunda, iş hijyeni uygulamalarının esaslarını, İSGÜM'ün kullandığı kimyasal ölçüm ve analiz metotlarını, ülkemizin her noktasında hizmet veren yetkilendirdiğimiz iş hijyeni ölçüm, test ve analizini yapan laboratuvarların bildirimde bulunduğu ölçüm sonuçları ışığında toz, ağır metal, uçucu organik bileşikler ve diğer ölçülen kimyasallara maruz kalımın sektörel dağılımı araştırma sonuçlarını; fiziksel parametrelerden gürültü, termal konfor, aydınlatma, titreşim ve toz etmenlerine yönelik iş hijyeni uygulamaları konularını paylaştık. 

"Kişisel maruz kalım ölçümü", "sınır değerlerle karşılaştırma' ve "ön inceleme"nin öneminin vurgulandığı oturumu, İSGÜM'ün iş hijyeni alanındaki vizyon paylaşımı ile tamamladık.

"İş Hijyeni" kavramını, çalışan sağlığını olumsuz yönde etkileyebilecek fiziksel, kimyasal ve biyolojik faktörlerin tespit edilmesinin yanısıra etkilerinin değerlendirilmesi ve kontrol altına alınmasını da kapsayacak şekilde bütüncül bir yaklaşımla ele almaktayız. Çalışanlarımızın sağlığını korumaya hizmet etmek ve ülkemizin iş hijyeni alanındaki ihtiyaçlarını karşılamak için, saha çalışmalarının sonuçlarına dayalı araştırma projeleri, iş hijyeni eğitimleri, analiz desteği ve iş hijyeni ölçüm planlamaları konusunda danışmanlık, bilgilendirme ve rehberlik hizmetlerimizi geliştirerek işveren, isg profesyoneli, çalışanlarımız ve tüm sahanın istifadesine sunmaya devam ediyoruz. 

Ulusal ve uluslararası konuşmacı ve dinleyicilerin geniş katılımı ile gerçekleştirilen ve 5 Aralık tarihine kadar devam edecek olan kongrede ayrıca insan ve toplum sağlığında çevresel ve endüstriyel toksikolojinin etkileri, iş sağlığı ve güvenliğinin yanı sıra bu yıl pandeminin çalışma hayatına ve toplum sağlığına etkileri konuşulacak. 

Kongre hakkında daha fazla bilgi için http://www.ietox2020.com/