DUYURULAR


01/01/2023 Tarihli İş Sağlığı Ve Güvenliğini Etkileyen Bazı Maddelerin İthaline İlişkin Tebliğ (İthalat: 2023/13) Hakkında Duyuru

10/07/2023 Tarihli Kontrol Belgesi Ücretleri hakkında Duyuru

Kontrol Belgesi Başvuruları (KBS) Hakkında Duyuru

Faturaların Teslim Edilmesi Hakkında Duyuru-2

Faturaların Teslim Alınması Hakkında Duyuru-1

01/01/2022 Tarihli Güvenlik Bilgi Formları Hakkında Duyuru

08/12/2021 Tarihli Vekâletnameler Hakkında Duyuru

08/12/2021 Tarihli Kontrol Belgesi Sistemine(KBS) Yüklenecek Belgeler Hakkında Duyuru

08/12/2021 Tarihli Kontrol Belgesi Geçerlilik Süresi hakkında Duyuru