Kalite Politikamız
  • •İş Sağlığı ve Güvenliği alanında verdiğimiz ölçüm, analiz ve test hizmetlerinde en üst düzeyde müşteri memnuniyetini sağlamak, laboratuvarlarımızın bugüne kadar edinmiş olduğu saygınlığı, itibarı korumak ve yükseltmek,

 

  • •Katılımcı ve nitelikli personel, etkin iletişim, ekip çalışması, tanımlanmış ve düzenli bilgi paylaşımı ile Kurumun tümünde, sağlıklı ve güvenli bir iş ortamında, iyi mesleki ve teknik uygulama şartları sağlanarak ulusal mevzuata, müşteri şartlarına, ulusal ve uluslararası standartlara uygun olarak hizmet vermek,

 

  • •Kurumsal ve sistemli olarak güvenilir, doğru, tarafsız, izlenebilir, hızlı ve hizmet alanların gizliliğini esas alan, kaliteli hizmet sunmak ve bu prensiplerin sürekliliğini sağlamak,

 

  • •Ulusal İş Sağlığı Güvenliği Konseyi’nin politikaları doğrultusunda proje yapabilme potansiyelini sürekli olarak geliştirmek, tüm paydaşlarımızla maksimum işbirliği sağlamak,

 

  • •Gelişen teknolojiyi de dikkate alarak, sürdürülen faaliyetlerde ve verilen hizmetlerde, teknik olarak ve kalite açısından sürekli iyileştirme için çaba harcamak ve laboratuvarlarımızın güvenilirliğini devamlı kılmak,

 

  • •Kalitenin ancak ekip çalışması ile sürdürülebileceğine inanarak, tüm çalışanların katılımını, eğitimini ve kalite yönetim sistemi dokümanlarını öğrenmelerini sağlamak; personelin politikamıza ve prosedürlerimize uygun olarak çalışmalarını temin etmek,

 

  • •TS EN ISO/IEC 17025 Test ve Kalibrasyon Laboratuvarlarının Yeterliliği için Genel Şartlar Standardı ile TÜRKAK rehber ve tebliğlerinin gerekliliğini karşılayacak düzey ve kalitede hizmet vermek,

 

 
İSGÜM politikasıdır.

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ GENEL MÜDÜRÜ