Proje ve Strateji Bölümü
 
  Bölümlerimiz

 

 

PROJE VE STRATEJİ BÖLÜMÜ

Bölümümüz, İSGÜM’ün Bakanlığımız strateji ve hedefleri doğrultusunda yol alması, Ulusal İş Sağlığı ve Güvenliği Politika Belgesi ve Eylem Planında yer alan hususların gerçekleştirilmesi adına gerekli çalışmaların takip edilmesi ve ulusal kurum, kuruluş ve organizasyonlar ile işbirliklerinin güçlendirilmesi amacıyla faaliyet göstermektedir. 

GÖREVLERİ:

 1. Bakanlığımızın orta ve uzun vadeli strateji ve politikalarını belirleme ve uygulama çalışmalarına katkı sağlamak
 2. Ulusal iş sağlığı ve güvenliği politikalarının oluşturulmasına katkı sağlamak amacıyla uygulamaları izlemek, araştırmalar yapmak, raporlar hazırlamak.
 3. İş sağlığı ve güvenliği alanında faaliyet gösteren kurum ve kuruluşlarla ilişkileri düzenlemek, protokoller yapmak, gerekli irtibat ve eşgüdümü sağlamak, bu kuruluşlarla işbirliğinin geliştirilmesi ve ortaklaşa veya proje bazlı çalışmaları yürütmek, uygulamaları takip etmek ve koordinasyonu sağlamak.
 4. Yurtiçinde kamu kurum ve kuruluşları ile sosyal taraflarla işbirliğinin geliştirilmesi ve ortaklaşa veya proje bazlı çalışmalar yürütülmesi konusunda çalışmalar yapmak, uygulamaları takip etmek ve koordinasyonu sağlamak.
 5. Ulusal iş sağlığı ve güvenliği politikalarının oluşturulmasına katkı sağlamak amacıyla uygulamaları izlemek, araştırmalar yapmak, raporlar hazırlamak.
 6. Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne verilen yazılı ve sözlü soru önergeleri ile ilgili olarak İSGÜM görüşünü oluşturmak.
 7. Bakanlık yıllık eylem planlarında Bölümümüzün sorumluluğunda olan hedeflerin gerçekleştirilmesi için strateji oluşturmak.
 8. Çeşitli periyotlarda faaliyet raporları hazırlamak ve sunmak.
 9. Görev alanına giren konularla ilgili projeler yapmak.
 10. İSGÜM’ün yönetimi ile hizmetlerin geliştirilmesi ve performansla ilgili bilgi ve veriler toplamak, analiz etmek ve yorumlamak.
 11. İSGÜM’ün görev alanına giren konularda, hizmetleri etkileyecek dış faktörleri incelemek, kurum içi kapasite araştırması yapmak, hizmetlerin etkililiğini ve tatmin düzeyini analiz etmek ve genel araştırmaları yapmak.

Bölümümüz, İSGÜM’ün Bakanlığımız strateji ve hedefleri doğrultusunda yol alması, Ulusal İş Sağlığı ve Güvenliği Politika Belgesi ve Eylem Planında yer alan hususların gerçekleştirilmesi adına gerekli çalışmaların takip edilmesi ve ulusal ve uluslararası kurum, kuruluş ve organizasyonlar ile işbirliklerinin güçlendirilmesi amacıyla faaliyet göstermektedir.  

GÖREVLERİ:

 1. Bakanlığımızın orta ve uzun vadeli strateji ve politikalarını belirleme ve uygulama çalışmalarına katkı sağlamak

 2. Ulusal iş sağlığı ve güvenliği politikalarının oluşturulmasına katkı sağlamak amacıyla uygulamaları izlemek, araştırmalar yapmak, raporlar hazırlamak.

 3. İş sağlığı ve güvenliği alanında faaliyet gösteren ulusal veya uluslararası kurum ve kuruluşlarla ilişkileri düzenlemek, protokoller yapmak, gerekli irtibat ve eşgüdümü sağlamak, bu kuruluşlarla işbirliğinin geliştirilmesi ve ortaklaşa veya proje bazlı çalışmaları yürütmek, uygulamaları takip etmek ve koordinasyonu sağlamak.

 4. Yurtiçinde kamu kurum ve kuruluşları ile sosyal taraflarla işbirliğinin geliştirilmesi ve ortaklaşa veya proje bazlı çalışmalar yürütülmesi konusunda çalışmalar yapmak, uygulamaları takip etmek ve koordinasyonu sağlamak.

 5. Ulusal iş sağlığı ve güvenliği politikalarının oluşturulmasına katkı sağlamak amacıyla uygulamaları izlemek, araştırmalar yapmak, raporlar hazırlamak.

 6. Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne verilen yazılı ve sözlü soru önergeleri ile ilgili olarak İSGÜM görüşünü oluşturmak.

 7. Bakanlık yıllık eylem planlarında Bölümümüzün sorumluluğunda olan hedeflerin gerçekleştirilmesi için strateji oluşturmak.

 8. Görev alanına giren konularla ilgili ulusal ve uluslararası projeler yapmak.

 9. İSGÜM’ün yönetimi ile hizmetlerin geliştirilmesi ve performansla ilgili bilgi ve veriler toplamak, analiz etmek ve yorumlamak.

 10. İSGÜM’ün görev alanına giren konularda, hizmetleri etkileyecek dış faktörleri incelemek, kurum içi kapasite araştırması yapmak, hizmetlerin etkililiğini ve tatmin düzeyini analiz etmek ve genel araştırmaları yapmak.