Kazaları Önleme ve Araştırma Bölümü
 
  Bölümlerimiz

 

 

Kazaları Önleme ve Araştırma Bölümü

İş kazalarının önlenmesi için iş yerlerinde meydana gelen kazaların araştırılması, kazanın nedeninin veya nedenlerinin belirlenmesi, analiz edilmesi, raporlanması ve gerekli önlemlerin alınması gerekmektedir. Bu itibarla Genel müdürlüğümüz bünyesinde iş kazalarını teknik olarak incelemek, sebep-sonuç ilişkisinde kazaların önlenmesine yönelik çalışmaları yürütmek, risk yönetimi bilinciyle kazalar sonucunda oluşabilecek çevresel etkileri de incelemek ve önceden gerekli önlemleri alınması konusunda çalışma hayatını yönlendirmek amacıyla İş Kazaları Araştırma Merkezi (İKAM) kurulum çalışmalarına başlanmıştır. İSGÜM Kazaları Önleme ve Araştırma Bölümü, İKAM kurulum faaliyetlerini yürütmektedir.

Kurulacak Olan Merkezin Görev ve Faaliyetleri:

 • İş kazalarının önlenmesi için iş yerlerinde meydana gelen kazaları araştırmak, kazanın nedenini veya nedenlerini belirlemek,
 • Sektörler ile ilgili istatistiki verileri analiz etmek ve buna göre saha/kaza araştırmaları gerçekleştirmek,
 • Kaza raporları hazırlamak, raporları gerektiğinde taraflara, ilgili ulusal ve uluslararası kurum ve kuruluşlara göndermek,
 • Yapılan kaza araştırmalarının sonuçlarının daha fazla kişiye ulaşabilmesi amacıyla, bilgilendirici rehber, video içerikleri oluşturmak ve akademik yayınlar yapmak,
 • Ulusal ve uluslararası kurum ve kuruluşlarla, üniversiteler ve sosyal taraflarla iş birliği yapmak, alandaki gelişmeleri, yayınları ve standartları takip etmek,
 • Yapılan kaza araştırma sonuçlarıyla ilgili Türkiye’nin çeşitli şehirlerinden ilgili İSG Profesyonellerinin katılacağı bilgilendirme toplantıları, panel, seminer, çalıştayvb düzenlemek,
 • İstatistiki veriler ile çalışma ortamına ilişkin koşulları birlikte değerlendirmek ve elde edilen çıktılar doğrultusunda sektörel paydaşlar ile ortak çalışmalar yapmak,
 • İş sağlığı ve güvenliği mevzuatının iyileştirilmesine yönelik çalışmalara katılmak,
 • İş sağlığı ve güvenliği ile ilgili konularda profesyonelleri bilgilendirmeye ve bilgi paylaşımını sağlamaya yönelik toplantı, panel, seminer, çalıştay vb. düzenlenmesine katkıda bulunmak ve eğitim çalışmalarına katılmak,
 • Ülke mevcut durumu göz önünde bulundurularak sektörlere yönelik uzun ve kısa vadeli politika ve projeler üretmek,
 • Mesleki Yeterlilik Kurumu Sektör Komitelerinde yer almak ve ortak çalışmalar yürütmek.