Başkan Yardımcıları

1983 yılında doğdu. İlk, Orta ve Lise tahsilini Düzce’de tamamladı. 2009 yılında tam burslu olarak okuduğu Bilkent Üniversitesi Kimya Bölümünden, 2012 yılında Anadolu Üniversitesi İşletme Bölümünden ve 2019 yılında Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Yönetim Organizasyon Yüksek Lisans programından, 2020 yılında da Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Hukuk Fakültesinden mezun oldu.

2010 yılında askerlik hizmetini Yedek Subay olarak tamamladı. Bir süre özel sektörde çalıştıktan sonra 2012 yılında Maliye Bakanlığı Düzce Defterdarlığında memuriyete başladı. 2013 yılı Ocak ayında Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğünde İSG Uzman Yardımcısı olarak göreve başlayarak 2017 yılı Ocak ayında “Oto Boya Sektörü Çalışanlarının Toluen ve Benzen Maruziyet  Düzeyinin Araştırılması” konulu tezi kabul edilerek İSG Uzmanı oldu.

3 Kasım 2017’de İş Sağlığı ve Güvenliği Araştırma ve Geliştirme Enstitüsü Başkan Yardımcılığı görevine atanan Uğur ÖZTÜRK, evli ve bir çocuk babasıdır.


 

1989 yılında Ankara’da doğan Gizem Naz Dölek, liseyi Ankara Ayrancı Yabancı Dil Ağırlıklı Lisesi’nde bitirmiştir. 2006-2011 yılları arasında Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) Çevre Mühendisliği bölümünden mezun olmuştur.

2012 yılı Mart ayında Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü’nde İSG Uzman Yardımcısı olarak göreve başlamıştır. 2014 yılında ODTÜ Çevre Mühendisliği bölümünde Yüksek Lisansını tamamladıktan sonra 2015 yılında “Petrokimya Sanayi Amin ile Temizleme Ünitesi için Tehlike ve İşletilebilirlik Analizi (HAZOP) Metodolojisinin Uygulanması” konulu tezi ile İSG Uzmanı olmuştur.

2018 yılında mülga Türkiye ve Orta Doğu Amme İdaresi Enstitüsü'nde (TODAİE) Kamu Yönetimi alanında doktoraya başlamıştır. Şu an Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Kamu Yönetimi ve Siyaset Bilimi bölümünde çalışmalarına devam etmektedir.

Mesleki ilgi alanları acil durum planları ve yönetimi, büyük endüstriyel kazalar ve çevresel etkileri, risk değerlendirmesi metotları ve HAZOP, insan kaynakları yönetimi ve performans değerlendirmesi olan Dölek, 2017 yılı Kasım ayından itibaren Enstitü Başkan Yardımcılığı görevini yürütmektedir. Evli ve bir çocuk annesidir.


 

01/06/1972 Trabzon/Araklı’da doğan Hasan OSMAN, liseyi Ankara Altındağ Yeşilöz Lisesinde tamamladı. 2015 yılında AÖF İktisat Fakültesi Kamu Yönetimi Bölümünden mezun oldu.

21 Ocak 1997 yılında SSK Ankara satın alma ve Sigorta Müdürlüğü kadrosunda satın alma Memuru olarak göreve başladı. 10 yıl boyunca bu görevi sürdürmüş olup, sırasıyla 2007–2016 tarihleri arası SGK Destek Hizmetleri Daire Başkanlığı Doğrudan Temin Şube Müdürlüğü Şef Vekili olarak, 2016 – 2017 yılları arası SGK Kurum Başkanlığında Özel Kalem Müdürlüğü, Kasım 2017 tarihine kadarda ÇSGB İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğünde  Özel Kalem Müdürü olarak görev yaptı.             

10 Kasım 2017 tarihinden itibaren AÇSH Bakanlığı İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü, İş Sağlığı ve Güvenliği Araştırma ve Geliştirme Enstitüsün'de Başkan Yardımcılığı görevini yürütmektedir.

Hasan OSMAN evli ve 2 çocuk babasıdır