15 Aralık, 2018 - Cumartesi İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
İSGAP (İş Sağlığı ve Güvenliği Araştırma Projesi) kapsamında Kasım ayı içerisinde 5 sektörde (Örtü Altı Yetiştiriciliği Sektörü, Plastik Ürünleri İmalatı Sektörü, Boya Üretimi Sektörü, Seramik Sektörü, Ağaç Ürünleri İmalatı  Sektörü) iş sağlığı ve güvenliği profesyonellerine verilmek üzere eğitimler düzenlenecektir.

Eğitim Programı için tıklayınız

İSGAP Projesi 

Projenin Amacı: Proje kapsamında seramik, örtüaltı yetiştiriciliği, plastik imalatı üretimi, boya üretimi, ağaç ürünleri imalatı sektörlerinde ve özel banka şube çalışanlarının çalışma koşulları ve tükenmişlik sendromunun belirlenmesi amacıyla mevcut durum analizinin yapılması, çalışanların iş sağlığı ve güvenliği koşullarının iyileştirilmesi, iş kazaları, meslek hastalıklarının önlenmesi ve erken tespit edilmesi, iş sağlığı ve güvenliği farkındalığının arttırılması, iş sağlığı ve güvenliği kültürü oluşturulmasına katkı verilmesi amaçlanmıştır.

 Proje Kapsamı Sektörler ve İlleri

1.      Örtüaltı Yetiştiriciliği Sektörü: Antalya

2.      Plastik Ürünleri İmalatı Sektörü: İzmir, Kocaeli

3.      Boya Üretimi Sektörü: İzmir, Kocaeli

4.      Seramik Sektörü: Kütahya, Bilecik

5.      Ağaç Ürünleri İmalatı Sektörü: Bolu, Düzce

6.      Bankacılık Sektörü: Ankara

 Projenin Hedefleri:

•   İşyerlerinde ön inceleme, risk değerlendirmesi, iş hijyeni fiziksel faktörler ölçümleri, iş hijyeni kimyasal faktörler ölçümleri, gezici iş sağlığı tarama araçları ile çalışanlara sağlık tetkiklerinin gerçekleştirilmesi ve işyerlerinde kişisel koruyucu donanımların incelenmesini içeren saha çalışmaları gerçekleştirerek İSG yönünden mevcut durum analizinin yapılması.

•   Sektörlerde iş kazaları ve meslek hastalıklarına neden olan önemli risklerin tespit edilmesi. Tespit edilen risklere karşı her sektör için İSG Raporu, rehber, afiş, broşür hazırlanması, basımı ve  ilgili kurum ve kuruluşlarca paylaşılması.

•   İşverenlere, çalışanlara, İSG Profesyonellerine, ilgili kamu kurum ve kuruluş çalışanlarına eğitimler verilmesi.


© 2018 - | T.C. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı
Emek Mahallesi 17. Cadde No:13 Pk: 06520 Emek / ANKARA