14 Kasım, 2018 - Çarşamba İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Bilindiği üzere; Genel Müdürlüğümüz iş sağlığı ve güvenliği konularında, belirlenen politikalar çerçevesinde programlar hazırlamak. ulusal ve uluslararası kurum ve kuruluşlarla işbirliği ve koordinasyonu sağlamaktadır. Yürürlükteki yasal düzenlemeler çerçevesinde işyerlerine iş sağlığı ve güvenliği hizmeti sunmak üzere Bakanlığımızca yetkilendirilmiş kişi, kurum ve kuruluşların sahada verdikleri hizmetlerin daha etkin ve istenilen yeterlilikte olması karşılıklı sosyal diyalog mekanizmalarının işletilmesiyle mümkündür.

İBYS ‘den (İş Sağlığı ve Güvenliği Bilgi Yönetim Sistemi) alınan verilere göre 102.815 iş güvenliği uzmanı, 31.695 işyeri hekimi,  14.749 diğer sağlık personeli ve 2561 OSGB işyerlerine iş sağlığı ve güvenliği hizmetlerini vermektedir.

İSG profesyonelleri ile birlikte karşılıklı diyalog halinde hareket etmek, yaşanan sorunlara ortak akılla çözüm üretmek için sivil toplum kuruluşlarının varlığını çok önemsemekteyiz. Genel Müdürlük olarak İSG alanında faaliyet gösteren profesyonellerin verdikleri hizmetin kalitesini ve etkinliğini arttırmak için bu alandaki Sivil Toplum Kuruluşları ile birlikte yol almak temel hedeflerimizden biridir. 

Bu bağlamda Genel Müdürlüğümüzün sahadaki temsilcileri olarak gördüğü ve süreç içinde birçok aktivite ve bilgilendirme program düzenleyerek mesleki yönden daha faydalı çalışmalar ortaya konmasını desteklediği İSG Profesyonellerinin mensubu oldukları derneklerle bir buluşma programlanmıştır.

Bu anlamda işbirliği yapmak, sahaya yönelik çözüm önerilerini sunmak üzere katkı sağlayan paydaşlarımızın katılımlarını bekliyoruz.

 

Toplantı Tarihi:1 Kasım 2018 Perşembe günü

Saat: 9:30

Yer: İSGÜM toplantı salonu

İletişim: icakar@ailevecalisma.gov.tr

              0 312 296 7302

 


© 2018 - | T.C. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı
Emek Mahallesi 17. Cadde No:13 Pk: 06520 Emek / ANKARA