15 Aralık, 2018 - Cumartesi İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Tarım makinelerinin kullanımından kaynaklanan iş sağlığı ve güvenliği sorunlarının tespit edilmesi ve çözüm önerilerinin geliştirilmesi amacıyla 25 Ekim 2018 Perşembe günü, Bakanlığımız Reşat Moralı Toplantı Salonu’nda Genel Müdürlüğümüzce “Tarım Makinelerinde İş Sağlığı ve Güvenliği İstişare Toplantısı” düzenlendi.

Toplantıda; açılış konuşmasını yapan İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürü Op. Dr. Orhan KOÇ ile Genel Müdür Yardımcıları, Daire Başkanları ve On Dokuz Mayıs Üniversitesi, Çukurova Üniversitesi, Ankara Üniversitesinin Tarım Makinaları ve Teknolojileri Mühendisliği Bölümü öğretim üyeleri ile kamu ve özel sektör temsilcileri katıldı.

İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürü Op. Dr. Orhan KOÇ; Genel Müdürlüğün tarım sektöründe, ilgili Bakanlıklar ve kurumlarla çalışmalarının hali hazırda devam ettiği ve yapılan bu istişare toplantısı sonrasında somut bazı yeni adımların atılacağını belirtti.  Tarım sektöründe en sık kullanılan ekipman olan ve yaşanan iş kazalarında büyük payı olan traktörlerin eğitimli kişilerce kullanılmasına ilişkin bir eylem planına ihtiyaç olduğunu, bu eğitimin paralelinde yapılacak kampanyalarla tarım makineleri envanterinin teknolojik dönüşüm kapsamında çıkarılarak, özellikle tarımsal faaliyetlerin yoğun olarak yapıldığı bölgelerde sektörde çalışan bireylerin ve çocuklarının da tarım makineleri konusunda bilgilendirilmesinin önemli olduğunu vurguladı.

Moderatörlüğünü Doç. Dr. Y. Benal ÖZTEKİN ‘in yaptığı toplantıda Prof. Dr. Ali BAYAT, Prof Dr. Ferdi TANIR, Dr. Barış EMİNOĞLU’ nun akademik yönden yapılan çalışmaları ve sahaya yönelik yürütülen çalışmalar ile ilgili bilgi paylaşımında bulundu. Sektörde en önemli kaza nedenleri arasında üst sıralarda yer alan traktör ve tarım makinesi kazalarının önlenmesi amacıyla özellikle imalat aşamasından itibaren yapılması gerekenlere ilişkin yol haritasının belirlendiği toplantıda sahada güvenli olmayan ekipmanların bilgilerine ulaşılabilecek bir veri tabanına ihtiyacın olduğu belirtildi. Bu çalışmaların yanı sıra denetim mekanizmasının güçlendirilmesi, imalat izin prosedürlerinde güvenli üretimi destekleyen bölümlere yer verilmesi, güvenli makine kullanımı ile ilgili eğitim faaliyetlerinin gündeme gelmesi, çiftçilerin tarımsal mekanizasyon konusunda belgelendirme çalışmalarının yapılması gerektiği konuları üzerinde duruldu.

Toplantı sonucunda Üniversitelerden katılım sağlayan değerli akademisyenler ile kurum ve kuruluşların uzman katılımcılarının görüş ve önerileriyle tarım makinelerinde iş sağlığı ve güvenliği sorunları ve çözüm önerileri ile alakalı eylem planı taslağı oluşturuldu. Sektörle ilgili kamu ve özel sektör temsilcileri, ilgili meslek odası ve sivil toplum örgütleri temsilcilerinin de katıldığı toplantı karşılıklı bilgi alışverişiyle gün sonunda yol haritası belirlenerek tamamlandı.


© 2018 - | T.C. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı
Emek Mahallesi 17. Cadde No:13 Pk: 06520 Emek / ANKARA