11 Aralık, 2018 - Salı İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
İşyerlerinde tozdan kaynaklı ortaya çıkabilecek risklerin önlenebilmesi amacıyla iş sağlığı ve güvenliği yönünden tozla mücadele etmek ve bu işlerde çalışanların tozun etkilerinden korunmalarını sağlamak için İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu kapsamına giren işyerlerinde; çalışanların yaptıkları işlerden dolayı toz maruziyetinin olabileceği işyerlerinde uygulanacak usul ve esasları belirleyen Tozla Mücadele Yönetmeliği gereği çalışma hayatında tozla ilgili konularda ihtiyaç ve öncelikleri belirleyerek teknik ve tıbbi açıdan görüş ve öneri hazırlama çalışmalarını yürütmek üzere teşekkül ettirilen ve yılda iki kere toplanan Tozla Mücadele Komisyonu, 2018 yılındaki ilk toplantısını 29.08.2018 tarihinde Bakanlığımız Reşat Moralı Toplantı Salonunda İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürü Op.Dr. Sn.Orhan KOÇ’un başkanlığında gerçekleştirmiştir.

Toplantıya  Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü, Rehberlik ve Teftiş Başkanlığı, Sosyal Güvenlik Kurumu, Sağlık Bakanlığı, Tarım ve Orman Bakanlığı, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, Ortadoğu Teknik Üniversitesi, çalışan ve işveren konfederasyonları temsilcileri katılmıştır.

Toplantıda, Tozla Mücadele Komisyon üyesi Tabip Dr. Bülent GEDİKLİ tarafından koordinatörlüğünü yaptığı “Ulusal Pnömokonyoz Tanı, Tespit, Bildirim ve İzleme Sisteminin Geliştirilmesi Projesi”nin sunumu, İSG Uzmanı Serap ZEYREK tarafından Ulusal Pnömokonyoz Önleme Eylem Planı faaliyetlerinin sunumu, Tabip Dr. Nuri VİDİNLİ tarafından “Kumun Ayak İzi Projesi” sunumu, İSG Uzmanı Abdülkadir ASLANTAŞ tarafından tozla mücadele kapsamında  hazırlanacak rehberlerin sunumu gerçekleştirilmiştir. Toplantıda Komisyon üyelerinin ilgili konularda görüş ve önerileri alınmıştır.

 


© 2018 - | T.C. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı
Emek Mahallesi 17. Cadde No:13 Pk: 06520 Emek / ANKARA