16 Kasım, 2018 - Cuma İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Psikososyal riskler iş sağlığı ve güvenliği alanının yeni ve gittikçe artan riskleri olarak tanımlanmaktadır. Günümüz çalışma yaşamı; iş yükünün ve çalışma temposunun artması, çalışma saatlerinin uzaması, nedeniyle çalışanların sağlığını olumsuz etkilemektedir. Uzun süredir bilinen ancak çeşitli sebeplerle üzerinde çok durulamayan bu konular önce çalışan sağlığını etkileyerek işten kalma gibi sorunlara yol açmaktadır. Bununla beraber dolaylı yoldan işletmeleri etkilemekte, maddi kayıpları da içeren sorunlara neden olmaktadır.

İş sağlığı ve güvenliğinin çalışma hayatındaki önemi ve önceliğine inanan Bakanlığımız, ülke çapında tüm işyerlerinde iş sağlığı ve güvenliği koşullarının eksiksiz sağlanmasını teminat altına almak, iş kazaları ve meslek hastalıklarının önlenmesini sağlamak, psikososyal riskler gibi bu alanın görece olarak daha az bilinen boyutu üzerindeki bilgi birikimlerimizi arttırmak konuya ilişkin farkındalık sağlama gayretlerini sürdürmektedir.

Bu kapsamda 12.07.2018 tarihinde İş Sağlığı ve Güvenliği Araştırma ve Geliştirme Enstitüsü Başkanlığı’nda “Özel Banka Şube Çalışanlarının Çalışma Koşulları ve Tükenmişlik Sendromu Semineri” gerçekleştirildi.

Sempozyumun açılış konuşmalarını İş Sağlığı ve Güvenliği Araştırma ve Geliştirme Enstitüsü Başkanı Erol Tekçe, Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı öğretim görevlisi Prof. Dr. Ali Naci Yıldız ve İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürü Op. Dr. Orhan Koç yaptı.

Açılışta konuşan İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürü Koç, çalışma hayatında iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili çalışmalar yapılırken, işyerlerinde fiziksel, biyolojik ve kimyasal risklerin yanında psikososyal risklerin de olduğunu , bu konuları işleyen yeni proje ve çalışmaların devam edeceğini belirtti.

Tükenmişlik Sendromu ve Meslek Hastalıkları konulu sunum Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı öğretim görevlisi Dr. İrem yıldız tarafından, proje ile ilgili ayrıntılı bilgilendirme sunumları ise Uzm. Psk. Serra Ela ve Uzm. Dr. Adem Koyuncu tarafından yapılıp, ilgili tarafların görüş ve önerileri alınarak tamamlandı.

İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdür Yardımcısı Sedat Yenidünya’nın kapanış konuşması ile gerçekleştirilen sempozyum ile iş sağlığı ve güvenliği kültürünün psikososyal riskler dahil bir bütün olarak oluşturulmasına katkı vermesi amaçlanmıştır.


© 2018 - | T.C. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı
Emek Mahallesi 17. Cadde No:13 Pk: 06520 Emek / ANKARA