18 Temmuz, 2018 - Çarşamba İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Ulusal İş Sağlığı ve Güvenliği Konseyi’nin 21 Haziran 2018 tarihli olağan toplantısında iş ile ilgili hastalıklar ve meslek hastalıklarına neden olan risk etmenlerinden çalışanların sağlığının korunması ve geliştirilmesi, çalışanların sağlık düzeylerinin takip edilmesi, çalışanların sağlık düzeylerindeki değişimlerin erken dönemde tespit edilerek ilerlemesinin önlenmesi amacıyla “İş ve Meslek Hastalıkları Önleme Eylem Planı” hazırlamak için çalışma grubunun oluşturulmasına karar verildi.

Bu kapsamda “İş ve Meslek Hastalıkları Önleme Eylem Planı Çalışma Grubu” toplantısı 09 Temmuz 2018 tarihinde Bakanlığımız Reşat Moralı Toplantı salonunda İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdür Yardımcısı Furkan YILDIZ ve İş Sağlığı ve Güvenliği Araştırma ve Geliştirme Enstitüsü Başkanı Erol TEKÇE’nin başkanlığında gerçekleştirildi.

Çalışma Grubu toplantısı, Dr.Bülent GEDİKLİ, Dr.Bülent ŞİMŞEK, Dr. Ahmet ÖZLÜ tarafından gerçekleştirilen sunumları takiben “İş ve Meslek Hastalıkları Önleme Eylem Planı” oluşturulması için gerçekleştirilecek çalışmanın yöntemi, süresi ve faaliyetleri hakkında Konsey üyesi kurum ve kuruluşların temsilcilerinden oluşan Çalışma Grubu üyelerinin görüşleri alınarak tamamlandı.

Bu kapsamda Çalışma Grubu üyeleri tarafından, “İş ve Meslek Hastalıkları Önleme Eylem Planı” taslağının oluşturulması için ilgili tüm tarafların katılımı ve görüşlerinin alınmasını sağlamak amacıyla Çalıştay yapılmasına karar verildi.


© 2018 - | T.C. Çalışma, Sosyal Hizmetler ve Aile Bakanlığı
Emek Mahallesi 17. Cadde No:13 Pk: 06520 Emek / ANKARA