23 Ekim, 2018 - Salı İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Bireysel İşlemlerde e-Dönem

Bilindiği üzere; iş güvenliği uzmanları, işyeri hekimleri, diğer sağlık personeli, işyeri hekimliği ve iş güvenliği uzmanlığı eğiticileri ile diğer sağlık personeli eğiticilerinin sınav ve belgelendirme işlemleri Bakanlığımızca yürütülmektedir. Bürokrasinin azaltılması ve İSG Profesyonellerinin sistemde yer alan bilgilerini ve durumlarını bireysel olarak izleyebilmeleri amacıyla 25 Haziran 2018 tarihi itibariyle İSG-KATİP uygulaması güncellenerek hizmete sunulmaktadır.

Güncellenen İSG-KATİP ile birlikte;

  • İş güvenliği uzmanlığı, işyeri hekimliği, diğer sağlık personeli ve eğitici sertifikaları almak üzere yapılacak başvuru işlemleri,
  • Bakanlığımızca yapılan ve/veya yaptırılan İSG sınavlarına başvuru işlemleri,
  • Sertifika sahibi İSG Profesyonellerinin vize başvuru işlemleri,
  • SGK sicil numarası olmayan işyerlerine ait sözleşmelerin bildirimleri,
  • İSG Profesyonellerinin; eğitim, sınav ve sertifika bilgileri ile çalışma sürelerine ilişkin raporlara erişimi,

e-Devlet üzerinden yapılabilir şekilde düzenlenmiştir. İşlemler elektronik ortamda başlatılacağı gibi sürecin tamamı İSG Profesyonellerince İSG-KATİP üzerinden izlenebilir ve yönetilebilir hale getirilmiştir.

Bu süreçte yürütülecek iş ve işlemlerle ilgili Genel Müdürlüğümüzce yayınlanacak duyuruların güncel olarak takip edilmesi ve söz konusu duyurular doğrultusunda hareket edilmesi önem arz etmektedir.

 


© 2018 - | T.C. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı
Emek Mahallesi 17. Cadde No:13 Pk: 06520 Emek / ANKARA