10 Aralık, 2018 - Pazartesi İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Genel Müdürlüğümüz tarafından yürütülen iş sağlığı ve güvenliği farkındalığı oluşturma faaliyetleri çerçevesinde; maden işyerlerinde iş sağlığı ve güvenliği koşullarının iyileştirilmesi kapsamında 5 Ekim 2017 tarihinde Madenlerde İş Sağlığı ve Güvenliği Sempozyumu düzenlenmiştir. Söz konusu sempozyuma iş sağlığı ve güvenliği profesyonelleri, maden sektörü yöneticileri ve çalışanları başta olmak üzere yaklaşık 500 kişi katılım sağlamıştır. 

Sempozyum açılış konuşmasını gerçekleştiren İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürü Sayın Op. Dr. Orhan KOÇ iş sağlığı ve güvenliği konusunda mevzuat çalışmalarının yeterli düzeyde olduğunu vurgulamış ve artık işyeri düzeyinde kazaların azalması için harekete geçme zamanı olduğunu belirtmiştir. Sonrasında açılış, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Sayın Dr. Serhat AYRIM’ın konuşmaları ile devam etmiştir.