19 Eylül, 2018 - Çarşamba İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Avrupa Birliği, ülkelerin iç ekonomik ve sosyal gelişmelerine destek olmak ve ülkelerarası gelişmişlik düzeyini dengelemek amacıyla destek vermektedir. Bu desteklerden biri olan IPA II Programının bileşenlerinden  “İnsan Kaynaklarının Geliştirilmesi Operasyonel Programı” kapsamında Genel Müdürlüğümüz tarafından madenlerde iş sağlığı ve güvenliğinin geliştirilmesi amacıyla hazırlanan “Ana Odak Madencilik Sektörü Olmak Üzere İş sağlığı ve Güvenliğinin Geliştirilmesi Projesi”nin paydaş toplantısı 21 Eylül 2017 tarihinde Ankara’da gerçekleştirilmiştir.

Proje açılış konuşması Bakanlığımız Avrupa Birliği ve Mali Yardımlar Dairesi Başkanı Burak Çağatay DOĞAN ile İSGGM adına İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdür Yardımcısı Burhanettin KURT tarafından yapılmıştır. Konuşmada Sayın Kurt, madencilik sektörüne dair genel bilgilendirme sonrasında bu sektörde iş sağlığı ve güvenliğinin önemini vurgulamış, projenin sektöre vereceği destek ve İSGGM’nin proje yürütme konusundaki deneyimlerini de aktarmıştır. 

Yapılan paydaş analizi toplantısına çalışan ve işveren temsilcileri, kamu kurumları, STK’lar ve akademisyenler katılım sağlayarak görüşlerini paylaşmıştır.  


© 2018 - | T.C. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı
Emek Mahallesi 17. Cadde No:13 Pk: 06520 Emek / ANKARA