…
…
05 Ekim 2021, Salı Çankaya, Ankara - Türkiye

Türkiye Esnaf ve Sanatkârları Konfederasyonumuz (TESK) ve Birlik Başkanlarıyla İş Sağlığı ve Güvenliği Alanında Yeni Bir Dönemi Başlatıyoruz


Genel Müdürlük olarak ülkemizde iş sağlığı ve güvenliğinin geliştirilmesi, yaygınlaştırılması ile toplumun tüm kesimlerinde iş sağlığı ve güvenliği kültürünün oluşturulması maksadıyla tüm taraflarla etkin işbirliği içinde çalışmalarımızı yürütmeye devam ediyoruz.

Bu kapsamda Genel Müdürlüğümüz ile ülkemizde küçük işletmelerin bağlı olduğu örgüt olan Türkiye Esnaf ve Sanatkârları Konfederasyonu iş birliğinde 81 ilde bulunan esnaf ve sanatkâr odaları birlik başkanlıkları ile 13 meslek federasyonu başkanlarına yönelik iş sağlığı ve güvenliği alanında bilgilendirme toplantıları yapacağız. Konfederasyona bağlı üye işyerlerinin özelliklerini dikkate alarak belirlediğimiz konu başlıklarında iş sağlığı ve güvenliği hizmetlerinin daha yaygın ve etkin şekilde yürütülmesine yönelik düzenlemelerimiz hakkında bilgi vermek ve sahada yaşanan sorunları istişare etmek için çevrim içi program düzenledik.

Programa Genel Müdürümüz Cafer Uzunkaya, Türkiye Esnaf ve Sanatkârları Konfederasyonu Genel Başkanı Bendevi Palandöken, Genel Müdür Yardımcılarımız Sedat Yenidünya ve Burhanettin Kurt, Esnaf ve Sanatkâr Odaları Birlik Başkanlıkları, Meslek Federasyonu Başkanları, Genel Müdürlüğümüz Daire Başkanları ve İş Sağlığı ve Güvenliği Uzmanları katıldı.

Programın açılış konuşmalarını Genel Müdürümüz Cafer Uzunkaya ve Türkiye Esnaf ve Sanatkârları Konfederasyonu Genel Başkanı Bendevi Palandöken yaptılar.

Cafer Uzunkaya yaptığı açılış konuşmasında; “İnsanı yaşat ki devlet yaşasın diyoruz. İnsanı yaşatmak için devletin, yöneticilerin, çalışanların ve sivil toplum örgütlerinin yapması gerekenler var. Çalışma hayatında güvenlik kültürü yönüyle istediğimiz noktaya gelebilmek için tüm taraflar çalışmalarının odağına, yapılması gerekenler listelerinin başına iş sağlığı ve güvenliğini koymalıdır. İnsan merkezli yaklaşan esnaf ve sanatkârlarımız bu hassasiyeti göstermeye özen gösteriyorlar ve bu hassasiyete sahip olanlar geleceğe güvenle bakabiliyor. Ancak nasıl ki her konuda daha iyiyi ve daha güzeli arzu ediyoruz, iş sağlığı ve güvenliğinde de daha iyiye erişebilmenin çabası içinde olmak durumundayız” dedi.

Toplumda esnaf ve sanatkârımızın olmadığı bir mahali, makamı veya mekânı düşünmek mümkün değildir diyerek sözlerine devam eden Uzunkaya, bunun tabii sonucu olarak da iş sağlığı ve güvenliği kültürünün gelişmesi için esnaf ve sanatkârların olmazsa olmazımız olduğuna işaret etti.

İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu’nda yalnızca kamu kurumları ile 50’den az çalışanı olan ve az tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinin iş sağlığı ve güvenliği hizmeti alma zorunluluğuna ilişkin hükmün ertelendiğini ifade eden Uzunkaya, Kanunun gerekli kıldığı diğer tüm iş sağlığı ve güvenliği yükümlülükleri yürürlüktedir diyerek bu yükümlülükler üzerinde durdu. Uzunkaya, iş sağlığı ve güvenliğine yönelik işverenlerimizin faydalanabileceği teşvikler hakkında açıklamalarda bulundu ve başvuru yapabilecek beş yüz binin üzerinde işyerimiz olmasına rağmen henüz teşvikten yararlanmış olan işyeri sayısının binlerde olduğunu kaydetti. Teşvik ve desteklerin duyurulması noktasında sivil toplum örgütlerinin de gayret etmesi gerektiğini savunan Uzunkaya, bu toplantıların güzel neticelere vesile olacağı inancıyla katılımcılara kalbi selamlarını sundu.

Bendevi Palandöken konuşmasında; 50’den az çalışanı bulunan 415 meslek dalından işletmenin yaklaşık %49’u konfederasyonumuza bağlıdır. Ülkemizde çalışma hayatında insana en çok dokunan alan bizim alanımızdır ve iş kazaları ve meslek hastalıklarının ciddi bölümünün de bu alanda gerçekleştiğini biliyoruz. İşte bu noktada İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü’nün Konfederasyonumuza yönelik bir iş birliği ve dayanışma beklentisi içerisinde olması, iş kazalarını ve meslek hastalıklarını önlemede umutsuzluğa kapılmamamız adına bizlere güç veriyor” dedi. Eksiklikleri görme adına yapılacak çalışmalara ve eğitimlere değinen Palandöken, esnaf ve sanatkâr odaları birlik başkanlarına da seslendi ve her ilde kendi teşkilatı olan yapımızla iş sağlığı ve güvenliği konusunda yapılacak iş birliği ve ortak çalışmaların olumlu sonuçlar doğuracağına olan inancını dile getirdi. Palandöken sözlerine şöyle devam etti: “İş sağlığı ve güvenliği bizim olmazsa olmazımızdır. İşyerlerinde güvenli çalışma ortamlarını tesis etmek, çalışanları olduğu kadar müşteriyi de olumlu yönde etkiler. Ülkemiz için istihdamın ve ara elemanın ne kadar önemli olduğunu görüyoruz. Gençlerin bir zanaat sahibi olmasının önündeki en büyük engel, çalıştıkları işyerlerindeki olumsuz sağlık ve güvenlik şartlarıdır. Ara eleman yetiştirilmesinde sanat okullarının öneminin yanı sıra işyerlerindeki ustaların gerekli güvenlik şartlarının tesisi konusunda bilgili ve özverili olması da son derece önemlidir. Evet, çalışanlarımıza kendi evlatlarımız gibi yaklaşıyoruz ancak bunun yanında tedbirleri de kuralına uygun almamız gerekir.” Palandöken; iş sağlığı ve güvenliği konusunda Genel Müdürlüğümüzle iş birliği içerisinde yürüteceğimiz çalışmaların başlangıcı olan bu toplantımızın hayırlara vesile olmasını diliyor, emeği geçenlere teşekkürlerimi iletiyorum diyerek konuşmasını sonlandırdı.

Programın devamında Genel Müdürlüğümüz İş Sağlığı ve Güvenliği Uzmanlarından Ahmet Esat Korkut “İşyerlerinde İşveren veya İşveren Vekili Tarafından Yürütülecek İş Sağlığı Ve Güvenliği Hizmetlerine İlişkin Yönetmelik” hakkında katılımcılara bilgiler verdi. İş Sağlığı ve Güvenliği Uzmanlarımızdan Uğur Bayar’ın “İşyerlerine Sağlanan İş Sağlığı ve Güvenliği Destekleri” ve Çiğdem Sarıkaya’nın “İş Kazalarının Hukuki Yönden Mali Boyutu” konulu sunumlarının ardından soru-cevap ve değerlendirme bölümüyle program son buldu. Program 6 Ekim 2021 tarihinde aynı konular çerçevesinde devam edecektir.