…
09 Haziran 2021, Çarşamba Ankara, Türkiye

MİSGEP Projesinin “Çalışan İşveren Eğitimi” Başlıklı Aktiviteleri Madenciliğin Merkezi Soma’dan, Ege’den Başlıyor


Madencilik sektöründeki çalışanların eğitimi ve işverenlerle istişare görüşmeleri için Aydın, Denizli, İzmir, Manisa ve Muğla illerimizin SGK ve İŞKUR il müdürlerimiz ile çevrim içi toplantı gerçekleştirdik.

Toplantıya Aydın, Denizli, İzmir, Manisa, Muğla illerinin Çalışma ve İş Kurumu ve Sosyal Güvenlik Kurumu İl müdürleri / temsilcileri, İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürü Cafer Uzunkaya ve Genel Müdür Yardımcısı Furkan Yıldız katılım sağladı.

Genel Müdürümüz Cafer Uzunkaya toplantıda yaptığı konuşmasında, MİSGEP’in temel amaçlarından birinin geniş kitlelere ulaşmak olduğunu, bu noktada yerel yönetimlerimizin önemli misyonlara sahip olduğunu belirtti.

Genel Müdür Yardımcımız Furkan Yıldız, belirlenen illerde gerçekleştirilecek eğitimlerimizin başarısının güçlü iş birliği ve iletişime dayandığını ifade etti.

Proje dahilinde Aydın, Denizli, İzmir, Manisa ve Muğla illerinde gerçekleştirilecek olan işveren eğitimleri, tiyatro yolu ile çalışanların eğitimi aktivitelerine dair faaliyetler konusunda iş birliği yapılması, yürütülecek ortak çalışmalar için sürecin değerlendirilmesi konularının görüşüldüğü toplantıda, Genel Müdürlüğümüz uzmanlarından Cansu Direk Ateş proje faaliyetlerine ilişkin kısa bir bilgilendirme yaptı.

Bununla birlikte, MİSGEP ile 10.000 maden çalışanına ulaşarak tiyatro yoluyla İSG eğitimlerinin verilmesi ve maden işyerlerinin yoğun olduğu 25 ilde maden işverenleri ile istişare ve bilgilendirme toplantılarının yer, zaman, katılımcı profili vb. konular açısından planlanmasına dair görüşlerin sunulduğu toplantıda, gerçekleştirilmesi planlanan aktivitelerin pandemi şartlarına uygun şekilde gerçekleştirilmesinin elzemliği özellikle vurgulandı. Bunun yanı sıra söz konusu aktiviteler için valiliklerimizin de desteğinin alınması için çalışmaların yürütülmesi konusu da gündeme geldi.

Kurum temsilcilerinin ve katılımcıların sorularının cevaplandırılmasının ardından toplantı kapanış konuşmaları ile sona erdi.