…
09 Haziran 2021, Çarşamba Ankara, Türkiye

Orta Doğu Teknik Üniversitesi’nden Yeraltı Madenciliğinde İş Sağlığı ve Güvenliği Kültürü Geliştirmek için Karma Gerçeklik Uygulamaları Projesi


Genel Müdürlüğümüzün Operasyon Faydalanıcısı ve Avrupa Birliği ve Mali yardımlar Dairesi Başkanlığının Sözleşme Makamı olduğu 17,6 Milyon Avroluk Madencilik Sektöründe İş Sağlığı ve Güvenliğinin Geliştirilmesi Projesi’nin (MİSGEP) hibe bileşeni kapsamında Orta Doğu Teknik Üniversitesi ile “Yeraltı Madenciliğinde İş Sağlığı ve Güvenliği Kültürü Geliştirmek için Karma Gerçeklik Uygulamaları Projesi” odak grup toplantısını gerçekleştirdik.

Toplantı, Genel Müdürümüz Cafer Uzunkaya, Orta Doğu Teknik Üniversitesi Rektör Yrd. Prof. Dr. Mehmet Tevfik Zeyrek tarafından yapılan açılış konuşmaları ile başladı.

Orta Doğu Teknik Üniversitesi Rektör Yrd.Prof.Dr. Mehmet Tevfik Zeyrek açılış konuşmasında; üniversitenin toplumsal hizmet misyonu açısından bilim ve teknolojiyi birleştiren bu projenin bir maden ülkesi olan Türkiye için önemine değindi. Projenin faydalı olması yönünden üniversitenin projeye tüm desteği vereceğini belirtti.

Genel Müdürümüz Cafer UZUNKAYA, iş sağlığı ve güvenliğinin, sadece Bakanlığımızın sorumluluğunda olan bir alan olmadığına vurgu yaparak çalışma hayatının aktörleri olarak bu hususun hepimizin ortak görevi olduğunu dile getirdi.

Bu projenin, madenlerdeki güvenlik kültürünü iyileştirmeye ve maden kazalarında yaralanma ve can kaybı oranını azaltmaya yönelik bir proje olmasının son derece büyük bir anlam ifade ettiğini ve toplumun her kesimince paylaşılan bir sorumluluk olan iş sağlığı ve güvenliğinde üniversitelerimize öncü rolünün düştüğü belirterek, Orta Doğu Teknik Üniversitesi’ni bu bağlamda tebrik etti.

Hedef grubu, yeraltı maden işçileri, maden mühendisleri, maden mühendisliği öğrencileri ve kamuda görev yapan müfettiş ve uzmanlar olan, madenlerdeki güvenlik kültürünü iyileştirmek ve maden kazalarında yaralanma ve can kaybı oranını azaltmayı amaçlayan, “Yeraltı Madenciliğinde İş Sağlığı ve Güvenliği Kültürü Geliştirmek için Karma Gerçeklik Uygulamaları Projesi”nin hedefine ulaştırabilmesi için azami gayret gösterilmesi ve proje çıktılarının yaygınlaştırılması temennileriyle katılımcıların odak gruplara dağılması ve soru cevap bölümüne geçilmesi ile toplantı tamamlandı.