…
…
10 Eylül 2021, Cuma Çankaya, Ankara - Türkiye

MİSGEP Maden Sektörü İstişare Toplantılarımıza Bursa İliyle Devam Ettik


Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilen, Genel Müdürlüğümüzce yürütülen "Özellikle Madencilikte İş Sağlığı ve Güvenliğinin Geliştirilmesi Projesi (MİSGEP)” kapsamında, Türkiye’nin 7 bölgesinde 25 ili kapsayan “MİSGEP Maden Sektörü İstişare Toplantıları” düzenliyoruz.

İş sağlığı ve güvenliği alanında tarafları bilinçlendirmek ve İSG farkındalığını artırmak maksadıyla düzenlediğimiz “MİSGEP Maden Sektörü İstişare Toplantıları”mızın 22.’sini Bursa’da gerçekleştirdik.

Toplantıya Bursa Vali Yardımcısı Mustafa Kılıç, Genel Müdür Yardımcımız Sedat Yenidünya, Bursa ilinin kamu ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, akademik camiası ile Bursa bölgesinde hizmet veren maden işletmelerinin işverenleri ve OSGB temsilcileri katıldı.

Maden Sektörü İstişare Toplantımızın açılış konuşmasını Genel Müdür Yardımcımız Sedat Yenidünya yaptı.

Sedat Yenidünya açılış konuşmasında; Genel Müdürlük olarak iş sağlığı ve güvenliği alanında bugüne kadar birçok projeler gerçekleştirdik, madencilik sektörü ve çok tehlikeli sınıftaki diğer bazı sektörlere yönelik gerçekleştirmekte olduğumuz MİSGEP ise bütçe olarak bunların en büyüğüdür dedi. İş sağlığı ve güvenliğine dair Bursa özelindeki istatistiki verilere değinen Yenidünya, Bursa ilimizde 2012 – 2019 yılları arasında işyeri sayısında %19,6, çalışan sayısında %37,2’lik bir artış olduğunu, İSG hizmeti alan işyeri sayısının ise 14 katına çıktığını belirtti. Bakanlığımızca işyerlerine İSG hizmeti alma konusunda verilen destek ve teşviklerden de bahseden Yenidünya, MİSGEP projemizin üç ana bileşeni hakkında bilgiler verdi. Ülkemizde İSG farkındalığının artmasına ve İSG kültürünün yerleşmesine önemli katkılar sağlayacağına inandığım bu istişare toplantılarımızı son derece önemli buluyorum diyen Yenidünya, toplantıya göstermiş oldukları ilgiden dolayı tüm katılımcılara teşekkürlerini iletti.

İstişare toplantısında hem madencilik hem de diğer çok tehlikeli sektörlere yönelik dünyadaki iş sağlığı ve güvenliği uygulama örnekleri, madencilik ve idari para cezalarına ilişkin yasal yükümlülükler, iş kazası sonrası tazminatlar, sendikalaşmanın İSG’ye etkisi, sektördeki en yaygın meslek hastalıklarından birisi olan pnömokonyoz hastalığı, iş kazalarını önlemenin maliyeti ve faydaları gibi konular hakkında bilgi verildi ve katılımcıların görüşleri alındı.

Haziran ve Eylül 2021 tarihleri arasında farklı günlerde ve illerde 25 kez düzenlenecek olan “MİSGEP Maden Sektörü İstişare Toplantıları”na Türkiye’deki tüm kömür veya metal cevheri üreten yeraltı maden işletmesi işveren ve yöneticileri ile ilgili STK temsilcileri katılacaktır. Etkinlik 13 Eylül tarihinde Çanakkale ili ile devam edecektir.