…
…
…
…
…
…
23 Kasım 2021, Salı Çankaya, Ankara - Türkiye

MİSGEP 4.Yönlendirme Toplantısında Sürdürülebilir İş Sağlığı ve Güvenliği Vurgusu


Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilen, Genel Müdürlüğümüzce yürütülen "Özellikle Madencilikte İş Sağlığı ve Güvenliğinin Geliştirilmesi Projesi (MİSGEP)” in 4. Yönlendirme Komitesi Toplantısı’nı Bakanlığımız Reşat Moralı Toplantı Salonu’nda gerçekleştirdik.

Toplantının açılış konuşmalarını Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu Sosyal Politikalardan Sorumlu Sektör Yöneticisi Mehmet Caner Demir, Bakanlığımız AB Mali Yardımlar Dairesi Başkanı Süreyya Erkan ve Genel Müdürümüz Cafer Uzunkaya yaptılar.

Genel Müdürümüz Cafer Uzunkaya konuşmasına, toplantının iş sağlığı ve güvenliğinin sürdürülebilirliğini sağlamak adına önemli katkılar sunacağına dair inancını dile getirerek başladı. Uzunkaya; “İş sağlığı ve güvenliğine yönelik maden sektörünün yanı sıra diğer sektörlerin de çalışma şartlarının iyileştirilmesi, kamu kurumları, üniversiteler, sanayi odaları, sivil toplum kuruluşları, meslek örgütleri ile birlikte İSG farkındalığının artırılması için hep birlikte bu projeyi ileriye taşımaya devam ediyoruz. Projemizde bir yandan çalışanlara, işverenlere, iş sağlığı ve güvenliği profesyonellerine eğitimler düzenlerken diğer yandan çizgi filmler, kamu spotları ve işyeri hibe desteklerine dair faaliyetler yürütüyoruz. Hayatın bu kadar önemli bir parçası olan iş sağlığı ve güvenliği, işyerlerimizde birinci gündem maddesi olması gerekir. Ötelediğimiz, ertelediğimiz, ihmal ettiğimiz şeylerin bedelinin insan hayatı olduğunu unutmamalıyız.” Dedi. Projede görev alan Genel Müdürlüğümüz personeline teşekkürlerini ileten Uzunkaya, toplantıda yer alan katılımcılara kalbi selamlarını sunarak konuşmasını tamamladı.

AB Mali Yardımlar Dairesi Başkanı Süreyya Erkan konuşmasında; 17,6 Milyon Avro’luk bütçesiyle, ülkemizde iş sağlığı ve güvenliği alanında bugüne kadar yapılmış en büyük proje olan MİSGEP’in hedefine emin adımlarla ilerlemesinden duyduğu memnuniyetini dile getirdi. Projenin çalışma hayatının her alanına dokunan aktiviteleri ile iş sağlığı ve güvenliği kültürünün yaygınlaştırılmasında ciddi katkılar sağladığını ifade etti. Erkan, MİSGEP’in iş sağlığı ve güvenliği kültürünü gelecek kuşaklara taşıyabilecek nitelikte bir proje olduğunu belirtti.

MİSGEP hakkında kısa bir bilgilendirme yaparak konuşmasına başlayan Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu Sektör Yöneticisi Mehmet Caner Demir, MİSGEP’in geniş bir yelpazede çalışma hayatına etkilerinin olduğunu, gerek iş kazaları gerekse meslek hastalıklarının önlenmesinde önemli katkılar sağladığını ifade etti. Projenin 3 farklı bileşen ile kamu kurumlarını, sivil toplum kuruluşlarını, ticaret ve sanayi odalarını, üniversiteleri, meslek liselerini ve birçok farklı kurumu iş sağlığı ve güvenliği çatısında bir araya getirdiğini vurgulayan Demir, Projenin hedefine ulaştırılabilmesi için azami gayret gösterilmesi ve proje çıktılarının yaygınlaştırılması temennileriyle konuşmasını tamamladı.

Toplantı MİSGEP Proje Mühendisi Çağlar Temel’in MİSGEP Finansal Destek ve Rehberlik Programı sunumu ile devam etti. MİSGEP Proje Takım Lideri Gökhan Güler ve Proje İletişim Uzmanı Alper Ömeroğlu’nun MİSGEP Teknik Yardım Bileşeni sunumu ile MİSGEP Koordinatörü ve Genel Müdürlüğümüz İş Sağlığı ve Güvenliği Uzmanı Hande Seray Tuncay’ın MİSGEP IOSH Hibe Bileşeni sunumlarının ardından paydaş görüşlerinin de alındığı toplantı, iş sağlığı ve güvenliği kültürünün ve sürdürülebilirliğinin sağlanması için tüm paydaşların iş birliği içinde hareket etmesi temennileriyle sona erdi.