…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
02 Aralık 2021, Perşembe Çankaya, Ankara - Türkiye

Ankara Ticaret Odası’ndaki Madencilik Forumuna Yoğun İlgi


MİSGEP hibe faydalanıcımız Maden Sanayii İşverenleri Sendikası’nın (MASİS) organize ettiği Dünya Madenciler Günü Münasebetiyle “Türkiye’de Maden Yatırımlarının Bugünü ve Geleceği Forumu” Ankara Ticaret Odası Meclis Salonu’nda yapıldı.

Geniş katılımla gerçekleşen ve saygı duruşu ve İstiklâl Marşı ile başlayan Forumun açılış konuşmalarını; TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanı Cevdet YILMAZ, TBMM Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu Başkanı Ziya ALTUNYALDIZ, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakan Yardımcısı Prof. Dr. Şeref KALAYCI, Genel Müdürümüz Cafer UZUNKAYA, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı AB ve Mali Yardımlar Dairesi Başkanı Süreyya ERKAN, Ankara Ticaret Odası Başkanı Gürsel BARAN, Maden Sanayii İşverenleri Sendikası Yönetim Kurulu Başkanı Naci İLCİ yaptılar.

Cevdet Yılmaz konuşmasında, tüm madencilerin 4 Aralık Dünya Madenciler Günü’nü tebrik etti. Yılmaz: “İş sağlığı ve güvenliği ve çevre açısından madencilik sektörü çok önemli bir sektördür. Madencilik kültürünü ülkemizde yerleştirmeliyiz. Bu iş mevzuat ve yaptırımların yanında bir zihniyet meselesidir. Bugün yaşadığımız süreçte kendi faaliyetlerimizi dünya geneli ile mukayese etmemiz bir gerekliliktir. Bir taraftan maden alanına yatırımlar yapmalı bir taraftan da çıkan madenlerimizi katma değeri yüksek işlemeyi düşünmemiz lazımdır” dedi. İşte bu organizasyonu ve MASİS’in Projesini de bir yatırım olarak değerlendirebiliriz diyen Yılmaz, tüm katılımcıları saygıyla selamlayarak sözlerini tamamladı.

Ziya Altunyaldız konuşmasında, Dünya Madenciler Günü vesilesiyle bir araya gelmekten duyduğu mutluluğu dile getirdi ve ülkemizin kalkınması ve gelişmesi için şehit olan tüm madencilerimizi saygıyla anıyorum dedi. Halen çalışmalarını yürüten madencilerimize ve işverenlerimize kolaylıklar dileyen Altunyaldız, hayatı kolaylaştıran, teknolojiye ana girdi sağlayan madencilik sektörünü çevre sorunları yönüyle de değerlendirdi. Altunyaldız sözlerine şöyle devam etti: “Madenlerimizden de çevreden de vazgeçemeyiz, zira çevreden vazgeçmek hayattan vazgeçmektir. Madenlerimizde teknolojik dönüşümü ve iş sağlığı ve güvenliğini sürdürülebilir hale nasıl getirebilirizi konuşmalıyız ki bugün MASİS’in bu doğrultudaki Projesi için bir araya geldik.” Projede emeği geçenleri tebrik eden Altunyaldız, tüm katılımcılara sevgi, saygı ve muhabbetlerini iletti.

Prof. Dr. Şeref Kalaycı konuşmasına, Dünya Madenciler Günü vesilesiyle aranızda bulunmaktan duyduğum memnuniyetle hepinizi selamlıyorum diyerek başladı. Kalaycı: “Çeşitli bilim dallarında yapılan çalışmalar, insanlığın başlangıcından bu yana madenlerin insan hayatında yer aldığını göstermiştir. Madenler medeniyete ulaşmada vazgeçilmezdir” dedi. Madencilikte öne çıkan ülkelerin kullandıkları çevre dostu teknolojiler üzerinde duran Kalaycı, madencilik faaliyetlerinden henüz gelişmiş ekonomiler kadar fayda sağlayamadığımız malumdur dedi ve ülkemizin daha büyük atılımlar yapması gerekir dedi. Tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de madenciliğe karşı negatif algı olduğunu savunan Kalaycı, bu algıyı değiştirebilmemiz mümkündür ve bu organizasyon da buna hizmet etmektedir dedi. Kalaycı, katılımcılara sağlıklı günler dileyerek sözlerini tamamladı.

Cafer Uzunkaya konuşmasına, yerin altında ve yerin üstünde değerler üreten aziz madencilerimizin Dünya Madenciler Günü’nü kutluyorum diyerek başladı. Madensiz hayattan bahsetmek mümkün olmadığını, bununla birlikte iş sağlığı ve güvenliği olmadan da madencilikten bahsedilmemesi gerektiğini savunan Uzunkaya, iş kazalarının %98’ine, meslek hastalıklarının ise tamamına engel olabilmenin mümkün olduğunu hatırlattı. 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu’muzun yürürlüğe girdiği tarihten bu yana maden işyerlerimizin sayısında %112 artış olduğunu, sektördeki çalışan sayısında ise %168’lik artış olduğunu ancak maden kaynaklı ölümlü iş kazalarının da %43 azaldığını belirten Uzunkaya, biz bunu elbette yeterli bulmuyoruz ancak istenildiğinde başarılabileceğini göstermesi adına bu oranları önemsiyoruz dedi. MASİS’in yürüttüğü Projenin önemi üzerinde de duran Uzunkaya tüm katılımcılara kalbi selamlarını sundu.

Süreyya Erkan yaptığı konuşmada, İSG Hibe Programı kapsamında 36 faydalanıcımızdan birisi olan MASİS’in yürüttüğü ve sağlıklı ve güvenli çalışma ortamlarının oluşturulması için hazırladığı Projenin yeraltı kömür madenlerinde kendiliğinden yanma riskine karşı önemli bir envanter oluşturmasının hedeflendiğini belitti. 83 milyonluk nüfusumuzun istisnasız her bireyi için en önemli alanlardan birinin de iş sağlığı ve güvenliği olduğunu vurgulayan Erkan, maden işyerlerimizde İSG hizmeti alma oranının geçmişe oranla 35 kat arttığını ifade etti. MASİS Hibe Projesi ile maden sektörü açısından hayati öneme sahip süreçler yürütülmektedir diyen Erkan Forumda emeği geçenlere teşekkürlerini iletti.

Gürsel Baran yaptığı konuşmada, ülkemizin maden çeşitliliği bakımından ne derece önemli bir konumda olduğunu, sektörün ülkemiz GSYH’sına 59.2 milyar TL’lik katkısından anlayabiliriz dedi. Dünya’da ticareti yapılan 90 maden çeşidinden 70’inin ülkemizde olduğunu da belirten Baran, madenciliği teknolojik gelişmelerin gizli kahramanı olarak nitelendirdi. Madencilikte iş sağlığı ve güvenliğinin önemi üzerinde de duran Baran, böylesine önemli bir toplantıya ev sahipliği yapmaktan duyduğu mutluluğu dile getirdi ve tüm madencilerin Dünya Madenciler Günü’nü kutladı.

Naci İlci konuşmasında, ülkemizin ekonomik ve stratejik hedefleri için vazgeçilmez olan madencilik sektörünü çevreyle dost, toplumla barışık yürütebilmemiz mümkündür dedi. Yeni sendikacılık modelinin bir gereği olarak sektörün tüm sorunlarına bütüncül şekilde yaklaşarak İSG alanında yürütmekte olduğumuz Projemizi sizlere tanıtmaktan mutluluk duyacağız diyen İlci, bu buluşmamızda birbirinden değerli konuşmacıların vereceği bilgilerin ülkemize hayırlı olmasını dilerim dedi.

Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti’nin Katkılarıyla MASİS Yeraltı Kömür Madenlerinde Kendiliğinden Yanabilirlik Etüdü ile İSG Uygulamalarının İzlenebilirliğinin Artırılması Projesi Sunumu ile devam eden Forumda, Prof. Dr. Cem Kılıç - Ekonomide Güncel Gelişmeler ile Madencilik Yatırımlarının Bugünü ve Geleceği hakkında sunum yaptı. Prof. Dr. Cem Kılıç sunumunda, pandemi sürecinin başlangıcından itibaren Genel Müdürlüğümüzün sektörler özelinde yayımladığı bilgilendirici dokümanlara da değindi.