…
…
…
…
…
…
…
…
…
27 Nisan 2023, Perşembe

MİSGEP “Madencilik Sektöründe İş Sağlığının Geliştirilmesi Çalıştayı” Ankara’da gerçekleştirildi


Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilen ve İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü (İSGGM) tarafından yürütülen Madencilikte İş Sağlığı ve Güvenliğinin Geliştirilmesi Projesi (MİSGEP)’nin “Madencilik Sektöründe İş Sağlığının Geliştirilmesi Çalıştayı”, Dünya İş Sağlığı ve Güvenliği Günü Etkinlikleri kapsamında 27 Nisan 2023 Perşembe günü Ankara’da gerçekleştirildi. Çalıştaya madencilik sektöründe iş sağlığı ve güvenliği alanında aktif rol alan kamu kurumları, üniversiteler, resmi kurumlar, STK'lar ve diğer paydaş kurumların temsilcileri katıldı.

Madencilik Sektöründe İş Sağlığının Geliştirilmesi Çalıştayı, İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdür Yardımcısı Levent Kenan KİBAR ve MİSGEP Teknik Destek Bileşeni Takım Lideri Gökhan GÜLER’in açılış konuşmaları ile başladı. Daha sonra MİSGEP uzmanlarından Doç. Dr. Ayşe COŞKUN BEYAN ile İSGÜM İş Sağlığı ve Meslek Hastalıkları Bölümü – Tabip Bülent GEDİKLİ, MİSGEP Sağlık Gözetimi Faaliyetinde ulaşılan sonuçlarını, elde edilen verilerin analiz ve değerlendirmelerini katılımcılar ile paylaştı.

Sağlık gözetimi faaliyeti ile ulaşılan sonuçlar ve analizler, Çiğdem EREN KİZİROĞLU ve Dicle DOĞANCIOĞLU moderatörlüğünde gerçekleşen panelde, MİSGEP Proje Koordinatörü Hande Seray TUNCAY,  Doç. Dr. Ayşe COŞKUN BEYAN, İSGÜM İş Sağlığı ve Meslek Hastalıkları Bölümü – Tabip Bülent GEDİKLİ  ve Teknik Destek Bileşeni Takım Lideri Gökhan GÜLER tarafından değerlendirildi.

Çalıştayın ikinci bölümünde yapılan yuvarlak masa toplantısında maden işyerlerinde kronik hastalıkların önlenmesi ve sağlığın geliştirilmesi, pnömokonyozun ve gürültüye bağlı işitme kayıplarının önlenmesi konuları hakkında katılımcıların görüşleri ve önerileri alındı. Çalıştayın nihai yorumları ve önerileri katılımcıların katkılarıyla hazırlandı.