…
13 Ekim 2021, Çarşamba Ankara, Türkiye

Kamu İSG Ailesi'nin Yeni Üyesi: Samsun Büyükşehir Belediyesi


İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü olarak, kamu kurum ve kuruluşlarında İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu’nun uygulanmasını güçlendirmek, kurum ve kuruluşlara yol göstermek ve bu vesileyle de uygulama birliğini sağlamak maksadıyla Kamu İSG Ailesi’ni oluşturuyoruz.

Tüm kamu kurumlarının İSG uygulamalarını iyileştirebilme adına bir ailenin üyesi gibi ortak hedefler altında birleşmesine dair temennilerimizle başlattığımız çalışmalarımızın önemli bir adımı olarak da Kamu İstişare Toplantılarımızı başlattık. TBMM ile başlattığımız ve üniversitelerimiz, bakanlıklarımız, kamu iktisadi teşebbüslerimiz, hastanelerimiz, belediyelerimiz gibi kurum ve kuruluşlarımızla sürdürdüğümüz toplantılarımızın 45.’sini Samsun Büyükşehir Belediyesi ile gerçekleştirdik.

Toplantıya Genel Müdürümüz Cafer Uzunkaya, Genel Müdür Yardımcımız Burhanettin Kurt, Samsun Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcıları Şenol Yıldız ve Metin Köksal ile Genel Müdürlüğümüz ve Samsun Büyükşehir Belediyesi’nin ilgili birim amirleri ve uzmanları katıldı.

Toplantının açılış konuşmasını Genel Müdürümüz Cafer Uzunkaya yaptı.

Uzunkaya konuşmasına, iş kazalarının %98’ine, meslek hastalıklarının da tamamına mani olmanın mümkün olduğunu hatırlatarak başladı. İş sağlığı ve güvenliği tedbirleri çalışanlarımızla birlikte işverenimizi, işimizi ve üretimimizi de korur diyerek sözlerine devam eden Uzunkaya, iş sağlığı ve güvenliğinin yalnızca olumsuzluklar yaşandıktan sonra gündeme gelmemesi gereken ve esası önleyici yaklaşıma dayanan bir disiplin olduğunu vurguladı. Uzunkaya konuşmasına şöyle devam etti: “Tüm işverenlerimize yönelik olan yaklaşımımız Samsun Büyükşehir Belediyesi için de geçerlidir ki kurum ve kuruluşlarımızın toplantıların birinci gündem maddesi iş sağlığı ve güvenliği olmalıdır. Kanunlar, yönetmelikler, tebliğler, rehberler son derece önemlidir ancak en az bunlar kadar önemli bir husus da toplumda İSG kültürünün, ikliminin oluşturulmasıdır. İşte bu noktada toplumun her kesimiyle temas halinde olan Belediyelerimize de sorumluluklar düşüyor. Kurtuluş mücadelesinin öncü şehri olan Samsun’umuzun Büyükşehir Belediyesinin, İSG anlamında tüm kurum-kuruluşlara ve çalışma hayatına örnek olacağına da inanıyor ve bu toplantımızı iş birliklerimizin başlangıcı olarak görüyorum. Konuşmamı sonlandırmadan önce; çalışanımızı, şehrimizi ve insanımızı özellikle tehdit eden asbest sökümü gibi asbestle çalışmalara dikkat çekmek istiyorum. Asbestle çalışmaların ehil ellerle yapılması konusunda Belediyemizin denetim yetkinliğini hassasiyetle kullanmasının ve bu anlamdaki sorumluluğunun farkında olmasının da çok önemli olduğunu vurgulamak istiyorum. Bu toplantının hem güzel Samsun’umuz hem de ülkemiz açısından hayırlı sonuçlara vesile olacağına inanıyor, katılımcılara selam ve muhabbetlerimi sunuyorum.”

Toplantımız; Samsun Büyükşehir Belediyesi yetkililerine kamuda İSG uygulamalarına ilişkin genel bilgilendirme yapılması, kamu kurumlarında İSG modellemesine ve İSG faaliyetlerinin içeriğine ilişkin bilgiler verilmesi ve Samsun Büyükşehir Belediyesi yetkililerinden kendi kurumlarında yürüttükleri İSG faaliyetlerine ilişkin bilgi alınması ile devam etti. Uygulama aşamasında karşılaşılan sorunların ve İSG ile ilgili görüş-önerilerin de belirtildiği toplantı, ileride yapılacak ortak çalışmalarımız için bir başlangıç olarak değerlendirildi.