…
…
…
…
…
…
…
…
…
08 Eylül 2021, Çarşamba Ankara, türkiye

Başkent’ten MİSGEP’e Yoğun İlgi


Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilen, Genel Müdürlüğümüzce yürütülen "Özellikle Madencilikte İş Sağlığı ve Güvenliğinin Geliştirilmesi Projesi (MİSGEP)” kapsamında, Türkiye’nin 7 bölgesinde 25 ili kapsayan “MİSGEP Maden Sektörü İstişare Toplantıları” düzenliyoruz.

İş sağlığı ve güvenliği alanında tarafları bilinçlendirmek ve İSG farkındalığını artırmak maksadıyla düzenlediğimiz “MİSGEP Maden Sektörü İstişare Toplantıları”mızın 21.’sini, kamu kurumları, üniversiteler, sanayi odaları, sivil toplum kuruluşları, meslek örgütleri ve işverenlerin katılımıyla Başkent Ankara’da gerçekleştirdik.

Ankara Maden Sektörü İstişare Toplantımızın açılış konuşmalarını Ankara Valisi Vasip Şahin, Bakan Yardımcımız Prof. Dr. Lütfihak Alpkan, ve Genel Müdürümüz Cafer Uzunkaya yaptılar.

Vasip Şahin konuşmasında; “Çalışma hayatında, hatta hayatımızın her alanında sağlık ve güvenlik önceliklidir. Aynı şekilde; madenlerimizin çıkarılma, işlenme ve insanların hizmetine sunulma aşamalarında da çalışan sağlığı ve güvenliği önceliklidir. Ülkemizde iş sağlığı ve güvenliğinin ne kadar önemli olduğunu başlı başına çıkan 6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu ile görüyoruz. Kanun çalışanın sağlık ve güvenliğini merkeze alan yapısı ile çalışma hayatına rehberlik etmektedir. Bizim kültürümüzde insan emeğinin sömürülmesi asla yoktur aksine emeğe sonsuz saygı vardır. Çalıştırdığınıza yediğinizden yedirin giydiğinizden giydirin felsefesi aslında çalışanlarımızın herşeyiyle bizlere emanet olduğunu belirtir. MİSGEP projesinin iş sağlığı ve güvenliği alanında ülkemize sağladığı bilinçlenme ve farkındalıkla da bu felsefeden ayrı düşünülmemelidir. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’mızca yapılan düzenlemeler sayesinde ülkemizde üretim olsun olmasın her kurumda çalışanın güvenliği öncelenmektedir. Bir tek insanımızın bile burnunun kanamadığı noktaya gelindiğinde bu gibi projelerimizin ve uygulamalarımızın amacına ulaşmış olacağını düşünüyor, toplantının hepimize hayırlı uğurlu olmasını diliyor ve katkılarınızdan dolayı siz değerli katılımcılara teşekkür ediyorum” dedi.

Prof. Dr. Lütfihak Alpkan yaptığı açılış konuşmasında; 2019 yılından beri yürütmekte olduğumuz ve bugüne kadar iş sağlığı ve güvenliği alanında ülkemizde yapılan en yüksek bütçeli proje olan MİSGEP’i, Bakanlık olarak iş sağlığı ve güvenliğini azami düzeyde önemsediğimizin bir göstergesi olarak nitelendirdi. Çalışma hayatında barışın ve huzurun tesis edilebilmesinde çalışanın sağlığının güvence altına alınmasının önemi üzerinde duran Alpkan, Bakanlığımızca yürütülen, istihdam, sosyal güvenlik, sosyal yardımlar ve eğitim konularında ki projelerden de bahsetti. Alpkan, MİSGEP projemiz kapsamında yürüttüğümüz faaliyerlerde gelinen noktada ne gibi sonuçlar aldığımıza değindi ve 6500 çalışana ulaşıldığını, birçok ilimizde 38 bilinçlendirme aktivitesinin, 20 istişare toplantısının yapıldığını, işverenlere eğitimler verildiğini, 80 işyerine İSG profesyoneli istihdamı için doğrudan hibe desteği sağlandığını, 36 projeye hibe desteği sağlandığı ve İSG kültürüne katkıda bulunması adına mobil uygulamadan, kamu spotlarına, çizgi filmlerden drama yoluyla eğitimlere birçok faaliyetin de yürütülmekte olduğunu ifade etti. MİSGEP projemizi başarıyla tamamlama yolunda çalışmalarımıza devam edeceğiz diyen Alpkan, bugünkü toplantının hayırlara vesile olmasını, burada işverenlerimizle yapılacak istişarelerin verimli sonuçlar üretmesini temenni ediyor, destek ve katılımları için herkese teşekkür ediyorum dedi.

Cafer Uzunkaya yaptığı açılış konuşmasında; “Bugün çok önemli bir toplantı için buradayız. Biz biliyoruz ki iş sağlığı ve güvenliği tüm dünyada çalışma hayatının en önemli meselesidir. İş kazalarının %98’ine, meslek hastalıklarının da tamamına mani olmak mümkündür. Bunu gerçekleştirebileceğimizin en somut ibarelerinden birisi; İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu’muzun yürürlüğe girdiği 2013 yılından 2019 yılına kadar ülkemizde ölümlü iş kazalarında %41,3 iyileşme olmuştur.” dedi. Bu veri paylaşıldığında iş kazaları ile ölümlü iş kazalarını birbirine karıştırıp kargaşa çıkarmaya çalışanlar olduğunu da belirten Uzunkaya, bizler iş kazası sayılarının da farkındayız ve gerek iş kazaları gerekse de ölümlü iş kazalarında bugün geldiğimiz noktayı elbette nihai hedefimiz olarak kabul etmemiz söz konusu değildir dedi. Uzunkaya; bu iyileşme oranını, sahada tehlikelerle yüzleşerek iş sağlığı ve güvenliği davalarını inançla sürdüren başta İSG profesyonellerimiz olmak üzere tüm taraflara, 0 iş kazası hedefimize ulaşmamızın mümkün olduğunu göstermesi adına her fırsatta dile getirdiğini ve getirmeye devam edeceğini de vurguladı. Uzunkaya sözlerine şöyle devam etti: “Bugün burada toplanmamızın sebebi olan MİSGEP projemiz, daha çok madencilik sektörüne yönelik yürüttüğümüz bir proje olmasının yanında çok tehlikeli sınıftaki işyerlerimize yönelik çalışamaları, rehberleri, İSG uygulamalarını ve sürdürülebilir İSG’nin temini için hibe desteklerini de içeren bir projedir. Proje kapsamında yürütülen faaliyetlerimizin diğer illerimizde olduğu gibi Ankara ilimizde de en üst düzeyde temsil edilmesini, iş sağlığı ve güvenliğinin tüm taraflarca sahiplenildiğini göstermesi anlamında mutluluk verici buluyorum ve tüm katılımcılara kalbi selam ve şükranlarımı sunuyorum.”

İstişare toplantısında hem madencilik hem de diğer çok tehlikeli sektörlere yönelik dünyadaki iş sağlığı ve güvenliği uygulama örnekleri, madencilik ve idari para cezalarına ilişkin yasal yükümlülükler, iş kazası sonrası tazminatlar, sendikalaşmanın İSG’ye etkisi, sektördeki en yaygın meslek hastalıklarından birisi olan pnömokonyoz hastalığı, iş kazalarını önlemenin maliyeti ve faydaları gibi konular hakkında bilgi verildi ve katılımcıların görüşleri alındı.

Haziran ve Eylül 2021 tarihleri arasında farklı günlerde ve illerde 25 kez düzenlenecek olan “MİSGEP Maden Sektörü İstişare Toplantıları”na Türkiye’deki tüm kömür veya metal cevheri üreten yeraltı maden işletmesi işveren ve yöneticileri ile ilgili STK temsilcileri katılacaktır. Etkinlik 9 Eylül tarihinde Bursa ili ile devam edecektir.