…
06 Temmuz 2022, Çarşamba Çankaya, Ankara - Türkiye

2022 Yılının İlk Tozla Mücadele Komisyonu Toplantısı Gerçekleştirildi


Çalışma hayatında toza maruziyetle ilgili konularda ihtiyaç ve öncelikleri belirleyerek teknik ve tıbbi açıdan görüş ve öneri hazırlama çalışmalarını yürütmek üzere teşekkül ettirilen ve yılda iki kere toplanan Tozla Mücadele Komisyonu’nun 2022 yılı ilk toplantısını Genel Müdür Yardımcımız Muhammet Kamil IŞIK başkanlığında çevrim içi olarak gerçekleştirdik.

Genel Müdürlüğümüz, Rehberlik ve Teftiş Başkanlığı, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Tarım ve Orman Bakanlığı, Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü, Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü, MTA Genel Müdürlüğü, Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğü, Taş Kömürü İşletmeleri, Kamu Hastaneleri Genel Müdürlüğü, Türkiye Kömür İşletmeleri Kurumu Genel Müdürlüğü, Elektrik Üretim Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü, TİSK, TÜRKİŞ, SGK, ODTÜ ve Hacettepe Üniversitesi’nden temsilcilerin üye olarak katıldığı toplantıya, Milli Eğitim Bakanlığı, İMUD, İNTES, Türkiye Tekstil Sanayicileri İşveren Sendikası, İşyeri Hekimleri Deneği, TOBB, ÇEİS, MESS ve Türk Metal Sendikası’ndan temsilciler de gözlemci üye olarak katıldılar.

Toplantının açılış konuşmasını Genel Müdür Yardımcımız Muhammet Kamil IŞIK yaptı. IŞIK konuşmasında; toza bağlı iş sağlığı ve güvenliği problemleriyle önleyici yaklaşımla mücadele edebileceğimiz ulusal kadim bir iş birliği ağı olan Tozla Mücadele Komisyonu’nun sahaya sunduğu katkıların oldukça kıymetli olduğunu belirtti. IŞIK sözlerine şöyle devam etti: “Tozla Mücadele Komisyonu olarak siz kıymetli üyelerimizin yürüttüğü çalışmaları, iş sağlığı ve güvenli konusunda bugüne kadar hayata geçirdiğiniz iyi uygulamaları dinlemek, sizlerle bir araya gelmek bizler için oldukça önemlidir. Özellikle toplantı gündem maddeleri çerçevesinde oluşturulacak alt çalışma gruplarının kıymetli katkılarıyla, bir sonraki toplantımıza kadar gerçekleştirilecek faaliyetler belirlenecek, sahaya sunacağımız değerli çıktılar olacaktır. Bir önceki toplantıda belirlenmiş çalışma gruplarımızın yürüttüğü faaliyetlerin güncel durumunu bugünkü gündemimizde ele alıyor olacağız. Bunların yanı sıra ülkemizin kıymetli üniversitelerinde özellikle tozla mücadele konusunda gelişen dünya ve değişen teknoloji fırsatlarını da kullanarak kontrol tedbirlerini geliştirmeye yönelik çalışmalar olduğunu bilmekteyiz. Bu itibarla siz kıymetli temsilcilerimizle bu teknik metotlarla ilgili iş birliği yapmaktan memnuniyet duyuyoruz. Katılımınız ve komisyon çalışmalarına yönelik şimdiye kadar yapmış olduğunuz tüm çalışmalar için teşekkürlerimi sunuyorum.”

Toplantıda: ETİ Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü temsilcisi, boraks cevher üretimi yapılan açık ocaklarda ve rafine bor üretim tesislerinde tozla mücadele rehberi çalışma grubunun yürüttüğü faaliyetlerin güncel durumu hakkında bilgi verdi. İNTES temsilcisi, inşaat işlerinde tozla mücadele rehberi çalışma grubunun yürüttüğü faaliyetlerin güncel durumu hakkında bilgi verdi. Toplantı kararları kapsamında yürütülen faaliyetlere ilişkin sunumlar, Hacettepe Üniversitesi temsilcisinin üniversitelerin tıp ve mühendislik fakültelerinde tozla mücadele konusunda farkındalık artırmaya yönelik yapılan faaliyetlere dair sunumu ile sona erdi.

Toplantı gündem teklifleri; Ulusal Pnömokonyoz Önleme Eylem Planı kapsamında eylem planı hazırlıklarını yürütmek üzere Çalışma Grubu’nun teşekkül ettirilmesi, metal sektörü için tozla mücadele rehberi hazırlanmasına yönelik alt çalışma grubunun oluşturulması, üniversitelerin tıp ve mühendislik fakültelerindeki tozla mücadele farkındalık artırma faaliyetlerinin farklı üniversite ve bölümlerde de yaygınlaştırılması şeklindeydi. Toplantı gündem teklifleri ve görüşlerin alınmasının ardından kararların okunması ile toplantı sona erdi.