Yönetim Hizmetleri Daire Başkanlığı Birim Sorumluları
undefined   Birim : Personel Şubesi
  Şube Sorumlusu     : Cemalettin BELDEK
  Unvan : Şube Müdürü
  Telefon : 0312 296 67 12
  E-Mail : cbeldek@csgb.gov.tr 
undefined   Birim : Mali İşler Şubesi
  Şube Sorumlusu : Cemil AGAH
  Unvan : Şube Müdürü
  Telefon : 0312 296 77 83
  E-Mail : cagah@csgb.gov.tr 
undefined   Birim : Evrak Şubesi
  Şube Sorumlusu : Sevgi KARABAY
  Unvan : Uzman
  Telefon : 0312 296 66 92
  E-Mail : skarabay@csgb.gov.tr 
undefined   Birim : Harcırah Şubesi
  Şube Sorumlusu : Mustafa GÖRELİ
  Unvan : Şube Müdürü
  Telefon : 0312 296 66 91
  E-Mail : mustafagoreli@csgb.gov.tr 
    Birim : Bütçe ve Tahakkuk Şubesi
  Şube Sorumlusu : Doğan AKÇA
  Unvan : Uzman
  Telefon : 0312 296 64 96
  E-Mail : dogan.akca@csgb.gov.tr