26 Ağustos 2020, Çarşamba

Yeraltı Maden İşletmelerine Yönelik Finansal Destek ve Rehberlik Programı Başvuruları Başlamıştır


Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından ortaklaşa finanse edilen “Özellikle Madencilik Sektöründe İş Sağlığı ve Güvenliğinin Geliştirilmesi Projesi (MİSGEP) kapsamında hayata geçirilen 7.6 milyon Avro bütçeli Finansal Destek ve Rehberlik Programı, seçilecek 70 kömür veya metal cevheri üreten yeraltı maden işletmesine İSG profesyoneli görevlendirilmesi, tahlisiye eğitimleri ve İSG Yönetim sistemi entegrasyonu için finansal destek verilmesini ve bu işyerlerinde iş sağlığı ve güvenliği alanında önleyici yaklaşımlar geliştirilerek sektör özelinde yaşanan kilit problemlere çözüm getirmeyi hedeflemektedir.

Programa Son Başvuru Tarihi: 25.10.2020 saat 23:59’dur.

Nasıl Başvurulur?

Başvurular proje websitesi olan misgep.org üzerinden online olarak alınmaktadır. Başvuru portalına, https://misgep.org/ adresinde yer alan “FİNANSAL DESTEK VE REHBERLİK PROGRAMINA BAŞVUR” sekmesinden veya doğrudan https://misgepfinansaldestek.ailevecalisma.gov.tr/giris  adresinden ulaşılabilmesi mümkündür.

Kılavuz Dokümanlar

Başvuru Portalının Kullanımı için hazırlanan rehbere ulaşmak için tıklayınız.

Programın içerdiği aktivitelerin detaylarını içeren rehbere ulaşmak için tıklayınız.

Önemli Notlar

Başvurular işyerinin e-bildirge kullanıcısı tarafından yapılacaktır. Yüklenecek belgeler pdf formatında olmalıdır. Başvuran işyerlerine eksik evrakları anılan portal üzerinden bildirileceğinden başvuru sonrasında ilgili ekranların takip edilmesi önem arz etmektedir.

Kimler Başvuru Yapabilir?

Programa en az 50 en fazla 250 çalışanı olup kömür üreten (NACE 05) veya en az 20 en fazla 250 çalışanı olup metal (NACE 07) cevheri üreten yeraltı maden işletmelerinin ana işveren ya da alt işverenleri başvurabilir. Ayrıca destekten yararlanacak işyerlerinde kurulu bir iş sağlığı ve güvenliği (İSG) yönetim sistemi standardı olmaması ve madenin kalan ekonomik ömrünün en az 5 yıl olması şartları aranmaktadır.

Sorular İçin

Programın detaylarına ve başvuru sürecine ilişkin her türlü soru 21.10.2020 tarihine kadar misgep@misgep.org eposta adresine iletilebilir. Sorulara verilen cevaplar https://misgep.org, https://www.ailevecalisma.gov.tr/isggm, https://isgkatip.ailevecalisma.gov.tr/ adreslerinde güncellenerek yayınlanacaktır.