16 Ekim 2018, Salı

15 Aralık 2018 Tarihinde Yapılacak Olan 2018-İSG Aralık Dönemi Sınavı İçin Evrak Yükleme Tarihinin Uzatılması Hakkında


Bilindiği üzere 25 Haziran 2018 tarihinde yayınlanan 15 Aralık 2018 tarihinde yapılacak 2018-İSG Aralık Dönemi Sınav Duyurusunda;

Anılan sınava doğrudan katılacaklar (Doğrudan İşyeri Hekimliği Sınav Türüne Katılacaklar, Yüksek Lisans ile Doğrudan (B) Sınıfı İş Güvenliği Uzmanlığı Sınav Türüne Katılacaklar, Genel Müdürlük ve Bağlı Birimlerinde Çalışanlar ile İş Müfettişleri) ile 27 Temmuz 2015 tarihinden önce başlayan eğitim programlarına kaydolmuş ve tamamlamış olan adaylardan eksik evrakı bulunanlar için İSG-KATİP’e son evrak yükleme tarihi olarak 15 Ekim 2018 tarihi saat 23:59 olarak belirlenmişti.

Söz konusu sınava katılmak için İSG-KATİP üzerinden belirtilen tarih ve saate kadar evrak yüklemede adayların başarılı olamamasından dolayı Genel Müdürlükçe son evrak yükleme tarihi 20 Ekim 2018 tarihi saat 23:59’a kadar uzatılması uygun görülmüştür. Yapılacak olan başvuruda adayların sıkıntı yaşamaması için 25 Haziran 2018 tarihli “SINAV VE BELGELENDİRME İŞLEMLERİ HAKKINDA/İSG-KATİP REVİZYONU” başlıklı duyuruda yer alan Başvuru Rehberinin dikkate alınması önem arz etmektedir. Anılan tarih ve saatten sonra başvuru yapan adayların başvuruları ancak bir sonraki sınav dönemi için dikkate alınacak olup mağduriyet oluşmaması için adayların son başvuru tarihinden önce işlemlerini tamamlamaları önem arz etmektedir.