16 Kasım, 2018 - Cuma İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Uluslararası Protokoller

P.No İşbirliği Yapılan/Yapılacak Kurumlar/Paydaşlar Protokol Adı Konusu Amaç Kapsam
1
International Labour Office (ILO)
Memorandum of Agreement (Yapı İşlerinde İSG Uygulama Kitapçığı Basımı) Yapı İşlerinde İSG Uygulaması (Kitapçık Basımı) ILO "Safety and health in construction. ILO code of practice."  kitabı için 5 yıllık süresince  çeviri ve basımı için telif hakkı vermiştir. İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimleri, Organizasyonları, Kültürü oluşturulması ve İyi Uygulamaların Yaygınlaştırılması 
2  
International Labour Office (ILO)
Memorandum of Agreement (Orman işlerinde İSG Uygulama Kitapçığı basımı) Orman işlerinde İSG Uygulaması (Kitapçık Basımı)  ILO "Safety and health in forestry work. ILO code of practice."  kitabı için 5 yıllık süresince  çeviri, basım ve dağıtım için telif hakkı vermiştir. İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimleri, Organizasyonları, Kültürü oluşturulması ve İyi Uygulamaların Yaygınlaştırılması 
3  
Alman Yasal Kaza Sigortası Kurumu (DGUV) Kişisel Donanım Uzman Komitesi
Kişisel Koruyucu Donanım (KKD) Alanında İş Sağlığı ve Güvenliği  İşbirliği Protokolü Kişisel Koruyucu Donanım (KKD)  - KKD'lerin uygun şekilde kullanımını düzenlemek,
- KKD alanında ürün yeniliklerini teşvik etmek ve
- Kaza sayılarının azaltılması için uzman desteği sağlamak amacıyla nalşmaya varmışlardır.
İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimleri, Organizasyonları, Kültürü oluşturulması ve İyi Uygulamaların Yaygınlaştırılması 
4 İslam İşbirliği Teşkilatı islam Ülkeleri İstatistik, Ekonomik ve Sosyal Araştırma ve Eğitim Merkezi (SESRİC) Kurumsal İşbirliği Protokolü Kurumsal İşbirliği  İSGGM ve SESRIC arasında, tarafların hedefleri, işlevleri, politika, mevzut ve teammülleri doğrultusunda İslam İşbirliği Teşkilatı Üye Ülkelerin (bundan sonra İİT Üye Ülkeleri olarak anılacaktır) ortak yararına, iş sağlığı ve güvenliği alalnında Üye ülkelerin teorik ve pratik bilgi düzeyleri, İSG bilinç ve kültürünün arttırılması, yaygınlaştırılması ve mevcut kapasitelerinin geliştirilmesine yönelik ortak çalışmalarda bulunmaları amacıyla genel bir çerçeve çizmektir. İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimleri, Organizasyonları, Kültürü oluşturulması ve İyi Uygulamaların Yaygınlaştırılması 
5
Alman Yasal Kaza Sigortası Kurumu (DGUV)
Alman Yasal Kaza Sigortası Kurumu ile İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü Arasında İşbirliği Protokolü Komisyon, komite veya çalışma gruplarının ortak çalışmalar yapması ile karşılıklı bilgi alışverişi a. İSGGM ve DGUV arasında iş sağlığı ve güvenliği alanında geliştirilecek iki yönlü işbirliğinin çerçevesini belirlemek,
b. İSGGM ve DGUV’un olanakları dahilinde uygulama alanında belirlenen  faaliyetlere ilişkin işbirliğinin devam ettirilmesi. İş sağlığı ve güvenliği alanında İSGGM’ye bağlı İş Sağlığı ve Güvenliği Araştırma ve Geliştirme Enstitüsü Başkanlığı (İSGÜM) ile DGUV’a bağlı Almanya İş Güvenliği Enstitüsü (IFA) ve İş ve Sağlık Enstitüsü (IAG) ile mesleki kaza sigortaları (BG) ve kamu kaza sigortaları (UK) işbirliği yürütmek,
c. İSGGM ve DGUV bünyesinde kurulan komisyon, komite veya çalışma gruplarının ortak çalışmalar yapması ile karşılıklı bilgi alışverişinde bulunmaktır.
İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimleri, Organizasyonları, Kültürü oluşturulması ve İyi Uygulamaların Yaygınlaştırılması © 2018 - | T.C. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı
Emek Mahallesi 17. Cadde No:13 Pk: 06520 Emek / ANKARA